GUVERNUL PRELUNGEȘTE SUSPENDAREA EVACUĂRILOR, MORATORIUL ȘI PRELUNGIREA CHIRIILOR CU TREI LUNI

Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a anunțat în fața Congresului Deputaților că Executivul va prelungi încă trei luni măsurile promovate în ultimul decret lege regal privind contractele de închiriere a locuințelor și evacuările. Aceste măsuri au fost în vigoare până pe 9 mai, coincizând cu sfârșitul stării de alarmă. Măsurile sunt necesare și de natură urgentă pentru a răspunde situației gospodăriilor vulnerabile în contextul evoluției pandemiei și afectează, în special, moratoriul veniturilor din închiriere, prelungirea extraordinară a contractelor cu 6 luni și suspendarea evacuărilor.  

MORATORIU SAU IERTARE PARȚIALĂ A CHIRIEI:

Prelungirea pentru încă trei luni a posibilității de a solicita moratoriul sau remiterea parțială a chiriei, atunci când proprietarul este un mare titular sau o entitate publică, în termenii stabiliți în Decretul – lege regal menționat anterior 11/2020. Obiectivul este de a aborda anumite situații de vulnerabilitate care pot apărea după 9 mai, data curentă de încheiere a stării de alarmă, ca o consecință a situației derívate din evoluția pandemiei și că este o măsură care un afectează mici proprietari.

PRELUNGIRE EXTRAORDINARĂ DE ȘASE LUNI:

Prelungirea, tot pentru încă trei luni, a contractelor de închiriere de locuințe care pot beneficia de prelungirea extraordinară de șase luni, în aceleași termeni și condiții din contractul actual, cu condiția să nu se fi ajuns la un acord diferit între părți și că proprietarul, o persoană fizică, nu comunicase pentru el însuși nevoia de locuință, cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite la articolul 9.3 din Legea 29/1994, din 24 noiembrie, privind închirierile urbane.

PROCEDURI DE EVACUARE:

În cele din urmă, prelungirea pentru încă trei luni a măsurilor de protecție care au fost aprobate pentru acele gospodării vulnerabile care se confruntă cu proceduri de evacuare din reședința obișnuită, cu acțiunea coordonată a organelor judiciare și a serviciilor sociale competente, inclusiv a acelor gospodării. Lansarea reședinței lor obișnuite, care un derivă din contractele de închiriere, atunci când există persoane aflate în întreținere, victime ale violenței împotriva femeilor sau minori responsabili.

LANSAȚI SUSPENDAREA:

În acest din urmă caz, se stabilește posibilitatea ca judecătorul, după o evaluare ponderată și proporțională a cazului specific, să aibă puterea de a suspenda lansarea, atunci când proprietarii acestor proprietăți sunt persoane fizice sau juridice care dețin mai mult de 10 locuințe, solicitarea de a informa serviciile sociale competente, astfel încât acestea să poată evalua situația de vulnerabilitate economică și să identifice măsurile care trebuie aplicate pentru a răspunde situației menționate. În aceste cazuri, cazurile care au fost deja reglementate în care suspendarea un poate fi dictată niciodată vor fi întotdeauna luate în considerare și sunt:

a) Când locuința este reședința obișnuită a proprietarului sau a doua reședință.

b) Când a avut loc într-o proprietate deținută de o persoană fizică sau juridică care a transferat-o cu orice titlu legal valabil unei persoane fizice care își are reședința obișnuită sau a doua reședință acreditată în mod corespunzător acolo.

c) Când intrarea sau șederea în proprietate a avut loc prin intimidare sau violență împotriva oamenilor.

d) Când există indicații raționale că locuința este utilizată pentru activității legale.

e) În cazul proprietăților destínate locuințelor sociale și locuințele au fost deja atribuite unui solicitant.

 f) Că intrarea în proprietate a avut loc după intrarea în vigoare a Decretului-lege regal.

De asemenea, în cazul în care nu se oferă o soluție de locuință în cele trei luni următoare de la emiterea raportului de servicii sociale, proprietarii proprietății vor avea dreptul să solicite despăgubiri atâta timp cât este dovedit prejudicial economic cauzat.

https://app.vlex.com/#sources/12915