Eveniment organizat de Primăria Cluj-Napoca, cu participarea lui Laurian Stănchescu și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Există, în istoria noastră, un moment de o importanță uriașă pentru destinul zbuciumat al României, moment pe care istoricii contemporani l-au cam trecut cu vederea. Sau, mai exact, nu i-au acordat importanța cuvenită. E vorba de data de 27 MAI 1600, când Mihai Viteazu, printr-un hrisov domnesc, se intitulează „Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei” şi îşi confecţionează binecunoscutul sigiliu pe care figurează cele trei ţări române. Se împlinesc, iată, luna aceasta, 421 ani de la acel eveniment).

Eliberarea Modovei de sub domnia lui Ieremia Movilă, supus regelui Poloniei (și, prin aceasta, realizarea în fapt a Primei Mari Uniri), a fost anunțată de Mihai Viteazu printr-o scrisoare adresată consilierilor imperiali la 20 mai 1600. Iată conținutul scrisorii:

„Gonind din Scaun pe Ieremia-Vodă şi luând ţara în stăpânire, am crezut că trebuie să iau şi rămăşiţele războiului, şi l-am urmărit pe Ieremia acela cu armele până la hotarul Podoliei. Şi, prinzându-l din cale în fuga lui, am bătut oştile cu omor mare. El însuşi şi-a căutat mântuire în fugă, împreună cu Sigismund Bathory, trecând apa Nistrului.

Acuma, deci, îndeplinind aceste lucruri cu noroc, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi săvârşind cu ostenelile mele ce trebuia pentru mântuirea Creştinătăţii, avem ţara aceasta toată supt puterea Măriei Sale. Acuma numai de atâta ne ţinem ca, împărţind pretutindeni oştile noastre să silim pe locuitori la supunere. Şi nu vom mai zăbovi aici multă vreme, ci ne vom întoarce îndată în Ardeal pentru a pune la cale celelalte lucruri, şi ne şi găsim pe drum.  

De aceea am voit să vă aduc la cunoştinţă acestea Domniilor Voastre, ca să înţelegeţi că nu lăsăm la o parte nimic din ce priveşte mântuirea şi înaintarea foloaselor Creştinătăţii. Altfel dorim să fiţi Domniile Voastre sănătoşi.

Din tabăra noastră la hotarele Moldovei,

lângă cetatea Hotinului, pe apa Nistrului,

20 mai 1600”

Anul acesta, în zilele de 26-27 Mai, ziua Primei Mari Uniri, va fi celebrată cum se întâmplă, de altfel, în fiecare an, la Cluj-Napoca, sub egida Primăriei municipiului. De data asta evenimentul va avea loc cu participarea scriitorului și jurnalistului Laurian Stănchescu (membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România), inițiator al Legii prin care Mihai Viteazu, Horia Cloșca și Crișan au fost declarați eroi și martiri ai neamului. Pentru a semnala importanța și unicitatea acestui eveniment pe care-l consideră istoric (cum și este) Laurian Stănchescu a formulat următorul comunicat:

27 Mai, Ziua Națională Mihai Viteazul, „Martir și Erou al Națiunii Române”. Pelerinajul osemintelor Voievodului de Țară, Mihai Viteazu”

Statuia lui Mihai Viteazu de la Mănăstirea Plăviceni

„Această zi aduce cu sine o aură laică memoriei Marelui Voievod al Evului Mediu, vizionar fără egal al timpului său, timp prea scurt pentru viața Măriei Sale, dar prea plin cu mesianica sa existență!  

Vom aduce osemintele Voievodului de Țară, cu slavă și pietate, de la Mânăstirea Plăviceni, ctitoria Doamnei Stanca, soția sa, la Cluj-Napoca! Pelerinajul osemintelor continuă pe 27 Mai, la Turda, locul asasinării, apoi se reîntorc la Mânăstirea Plăviceni, unde au fost descoperite în 2010. 

Măria Ta, te reîntorci după pohta ce ai pohtit: Domn al Munteniei (Valahiei), al Transilvaniei (Ardeal) şi a toată Ţara Moldovei.

Măria Ta, lucrăm la o altă zidire domnească: unirea capului cu trupul Măriei Tale! Nu se află în nici o povestire biblică sau mituri străvechi, o sfâșiere a sufletului unei națiuni, cum trăim noi, postumitatea lui Mihai Viteazul!

Capul și trupul Voievodul stau despărțite în propria țară de 420 de ani, două morminte ale unui singur trup! Doamne, este blasfemie și dezdumnezeire! Nu îndura, Doamne!”

Turnul Croitorilor, unul din locurile de desfășurare a evenimentelor

Comunicatul e asumat de Laurian Stănchescu (scriitor, jurnalist, membru UZPR, președinte al Asociației Culturale „Trăiască Nația și Societatea Transilvană Carpații 24.01.1882 – Sus cu Dânsa”), Protosinghel Teoctist Moldovanu (starețul Mănăstirii Sf. Arhanghel Mihail de la Plăviceni), dr. Mădălina Fărcaș (scriitor și jurnalist, președinte al Asociației Cultural-Istorice „Testamentul lui Avram Iancu” și revista CERTITUDINEA.

Evenimentele de la Cluj-Napoca dedicate Primei Mari Uniri se vor desfășura cu sprijinul și participarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

Departamentul de Comunicare

Preluare Publicația Certitudinea