DREPTURILE SPECIFICE ALE VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE IN SPANIA

Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilor de protecţie integrală împotriva violenţei domestice

(Monitorul Oficial al Statului nr. 313 din 29 decembrie 2009), acordă şi garantează femeilor care sunt sau au fost victimeale violenţei domestice, o serie de drepturi pentru ca acestea să poată punecapăt relaţiei violente şi să îşi poată relua viaţa. Aceste drepturi sunt universale, în sensul că le sunt garantate tuturor femeilorcare au suferit vreun act de violenţă domestică, indiferent de originea şi de religia lor sau de orice altă condiţie sau circumstanţă personală sau socială.

1.1. Cine este victima violenţei domestice?

(Art. 1 din Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilor de protecţieintegrală împotriva violenţei domestice)În conformitate cu prevederile Legii Organice 1/2004, este o victimă a violenţei domestice femeia care suferă orice act de violenţă fizică şi psihologică, inclusiv agresiuni împotriva libertăţii sexuale, ameninţările, constrângerile sau privarea arbitrară de libertate, exercitate asupra sa de către persoana care este sau a fost soţul său sau de către persoana de care este sau a fost legată prin relaţii similare de afecţiune, chiar dacă nu convieţuiesc împreună.

Acest tip de violenţă este expresia cea mai gravă a discriminării, a situaţiei de inegalitate şi a raportului de putere a bărbaţilor asupra femeilor.

În plus, Legea Organică 1/2004 include fiii şi fiicele femeilor în conceptul de victime încă din partea de expunere a motivelor şi le acordă acestora o serie de drepturi, prevăzute în articolele 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 şi în Dispoziţia adiţională a 17-a.

1.2. Cum se demonstrează existenţa situaţiei de violenţă domestică?

(Art. 23, 26 şi 27.3 din Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilorde protecţie integrală împotriva violenţei domestice)În general, situaţia de violenţă domestică în urma căreia se recunosc anumite drepturi se demonstrează prin sentinţa de condamnare, ordinul de protecţie în favoarea victimei şi, în mod excepţional, prin raportul Procurorului, care semnalează, până când se dictează ordinul de protecţie, dacă există indicii conform cărora reclamanta ar fi o victimă a violenţei domestice. Totuşi, pentru recunoaşterea unor drepturi, normele de aplicare precizează care sunt mijloacele de a demonstra existenţa unei situaţii de violenţă domestică.

1.3. Dreptul la informare

(Art. 18 din Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilor de protecţieintegrală împotriva violenţei domestice)

Dreptul de a primi informaţii este garantat prin următoarele mijloace:

1.3.1. Serviciul 016 de informare şi consultanţă juridică

• Serviciu telefonic gratuit printr-un număr scurt format din trei cifre: 016.

• Pot face apel la acest serviciu persoanele cu handicap auditiv şi/sau devorbire: prin numărul 900 116 016, cu ajutorul unui telefon mobil, un dispozitiv PDA sau un telefon cu text (Dispozitiv Telefonic pentru Persoanele cu dizabilităţi auditive).

• Disponibil 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

• Universalitate: se răspunde în spaniolă, catalană, gallegă şi limbabască. În plus, se răspunde în engleză, germană, arabă, bulgară, chineză, portugheză, română, rusă; şi de luni până vineri, între orele 08:00 şi 18:00, în alte 42 de limbi. Astfel, cu un grad diferit deacoperire, se răspunde în 53 de limbi

• Confidenţialitatea datelor utilizatorilor.

• Devierea apelurilor în următoarele cazuri:

o Când este vorba de apeluri privind situaţii de urgenţă, acestease vor devia la numărul 112.

o Când este vorba de apeluri pentru informaţii generale despre femei, se vor devia la Institutul Femeii.

o Când este vorba de apeluri care necesită informaţii specifice legate de o Comunitate Autonomă.

o Apelurile realizate de minori vor fi deviate la Telefonul ANAR de Ajutor al Copiilor şi Adolescenţilor. În plus, se pot pune întrebări prin pagina web a Ministerului Sănătăţii, Serviciilor Sociale şi Egalităţii.

1.3.2. Web de resurse de sprijin şi prevenire pentru cazurile de violenţă domestică.

1.4. Dreptul la asistenţă socială integrală

(Art. 19 din Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilor de protecţie integrală împotriva violenţei domestice)

Pentru a materializa dreptul lor la integritate fizică şi morală, femeile care sunt victime ale violenţei domestice şi fiii şi fiicele lor minori/e, au dreptul la servicii sociale de:

• Îngrijire

• Urgenţă

• Sprijin şi găzduire

• Recuperare integrală

Scopul acestor servicii este acela de a acoperi nevoile derivate din situaţia deviolenţă, recuperarea situaţiei în care se afla victima înainte de eveniment sau,cel puţin, reducerea efectelor acesteia.

Prin intermediul acestor servicii femeilor pot:

• Să primească consultanţă cu privire la acţiunile pe care le potîntreprinde şi la drepturile lor.

• Să cunoască serviciile cărora li se pot adresa pentru a obţine asistenţamaterială, medicală, psihologică şi socială.

• Să aibă acces la diferitele resurse de găzduire (urgenţe, cazaretemporară, centre de ocrotire, etc.) care le garantează siguranţa şi leacoperă principalele nevoi.

• Să-şi recupereze sănătatea fizică şi/sau psihologică.

• Să beneficieze de formare profesională, să reuşească să se încadrezesau să se reîncadreze în muncă şi să primească sprijin psihologic şi social pe toată perioada de recuperare integrală, astfel încât să se evite transformarea lor într-o dublă victimă. Dreptul la asistenţă socială integrală li se recunoaşte şi minorilor care trăiescîn medii familiale în care există violenţă domestică. Serviciile sociale trebuie să deţină un număr suficient de locuri pentru minori şi să aibă personal specializatpentru îngrijirea acestora, astfel încât să se prevină şi să se evite în modeficient situaţiile care pot dăuna sănătăţii lor psihice şi fizice.

Este disponibilă pe pagina Web a Ministerului Sănătăţii, Serviciilor Sociale şiEgalităţii, la Secţiunea Egalitate:

http://wrap.seigualdad.gob.es/…/search/SearchForm.action

Permite localizarea pe hărţi active a diferitelor resurse (poliţie, tribunal, serviciide informare, de îngrijire şi consultanţă), pe care administraţiile publice şi instituţiile sociale le-au pus la dispoziţia cetăţenilor şi victimelor violenţei domestice

1.5. Dreptul la asistenţă juridică gratuită, imediată şi specializată

(Art. 20 din Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilor de protecţieintegrală împotriva violenţei domestice; Legea 1/1996, din 10 ianuarie, a Asistenţei juridice gratuite; Decretul Regal 996/2003, din 25 iulie, prin care se aprobă Regulamentul Asistenţei juridice gratuite)

Femeile care sunt victime ale violenţei domestice au dreptul la asistenţă juridică gratuită, indiferent dacă au sau nu mijloace economice pentru a intenta un proces. Această asistenţă li se va oferi imediat în cazul proceselor și procedurilor administrative în care sunt implicate, ce sunt derivate sau sunt o consecinţă a condiţiei lor de victime.În scopul acordării beneficiului la asistenţă juridică gratuită, condiţia de victimă se va dobândi în momentul prezentării plângerii sau a cererii, sau la începutul procedurii penale, și va dura atâta timp când va fi în vigoare procedura penală sau până după finalizarea acesteia, când s-a emis sentinţa de condamnare.

Beneficiul la asistenţă juridică gratuită se va pierde în cazul unei sentinţe de achitare definitive sau în cazul încheierii definitive a procesului penal, fără să fie obligatoriu să se achite costul prestaţiilor gratuite de care s-a bucurat victima până în acel moment.

TELEFOANE DE INFORMAŢII

LA NIVEL NAŢIONAL 016

Persoane cu handicap auditiv: 900 116 016

Andaluzia 900 200 999

Aragon 900 504 405

Insulele Canare 112

Cantabria 942 214 141

Castilla – La Mancha 900 100 114

Castilla y León 012

Catalonia 900 900 120

Extremadura 112

Galicia 900 400 273

Insulele Baleare 112/971 178 989

La Rioja 900 711 010

Madrid 012

Navarra 012

Ţara Bascilor 900 840 111

Principatul Asturias 900 209 629

Regiunea Murcia 112

Comunitatea Valencia 900 580 888

Ceuta 900 700 099

Melilla 952 699 214

Alte informaţii:

La Organele de Egalitate din cadrul Comunităţilor autonome, în Centrele de Îngrijire a femeii din cadrul comunităţilor autonome şi locale, la Birourile de îngrijire a victimelor delictului, la sediile judecătoriilor, la serviciile de orientare juridică ale barourilor şi la diferite organizaţii ale femeilor şi ale cetăţenilor străini.

Pagina web a Delegaţiei guvernului pentru violenţa domestică:

http://www.seigualdad.gob.es/violenciaGe…/portada/home.htm

Facebook Asociación Edificando Sueños Por la Igualdad Equidad y el Desarollo del Ser