Institutul Cultural Român din Madrid organizează în perioada 30 – 31 ianuarie 2023 o nouă sesiune de examene pentru obținerea certificatului ALTE de competență lingvistică în limba română.

Locație: sediul Institutului Cultural Român din Madrid (Plaza del Cordón 1, bajo dcha., 28005, Madrid)
Ora: 10:00 (ora Spaniei)
Preț: 100 euro

Niveluri:

– A1, A2, B1, B2 (conform CECRL) pentru aceste niveluri se eliberează un certificat internațional ALTE

– C1, C2 (conform CECRL) pentru aceste niveluri se eliberează un certificat eliberat de consorțiul UBB / ICR, recunoscut de toate universitățile și instituțiile de învățământ.

Toate probele vor avea loc în ziua menționată în formular, la ora 10:00 sau 13:30 (proba scrisă). Proba orală va avea loc după finalizarea probei scrise. 

Data limită pentru formalizarea înscrierii: joi, 26 ianurie 2023

ALTE a stabilit un cadru comun de standarde care acoperă întregul proces de evaluare lingvistică și se aplică examenelor în orice limbă, pentru a asigura calitatea testelor tuturor membrilor ALTE.

Dacă doriți să susțineți examenele ALTE organizate de ICR Madrid, vă rugăm să completați următorul formular de înregistrare corespunzător nivelului pentru care doriți să susțineți examenul, disponibil la : RoExam – Examene în limba română – UBB Cluj sau  Inscriere examen C2 – 31 ianuarie 2023 – ICR Madrid – RoExam

Pentru mai multe informații despre examenele ALTE consultați : Home (ubbcluj.ro)

Consorțiul UBB-ICR (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Institutul Cultural Român) a primit statutul de membru cu drepturi depline în cadrul Adunării Generale anuale a ALTE (Asociația Examinatorilor Limbilor din Europa) din 21.09. 2017, fiind astfel primul și singurul reprezentant al limbii române în cadrul ALTE, cea mai prestigioasă Asociație Profesională în domeniul evaluării limbilor străine.Testele evaluează abilitățile orale și scrise, receptive și productive, incluzând și elemente de comunicare (gramatică și vocabular)

Institutul Cultural Român din Madrid