16 decembrie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Peste 66.700 de fermieri au beneficiat de finanțări nerambursabile acordate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

                    Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a sprijinit financiar fermierii care derulează în România proiecte de investiții în agricultură pentru modernizarea exploatațiilor agricole, pentru tehnologizarea unităților de procesare, pentru dezvoltarea exploatațiilor pomicole și mai ales pentru susținerea tinerilor fermieri să devină șefi de exploatație.

                    Astfel, în perioada 2015 – 2022, AFIR a primit 77.721 de solicitări de finanțare pentru investiții în exploatații agricole și pomicole, în ferme mici și de mari dimensiuni, pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru dezvoltarea formelor asociative, precum și pentru decontarea primelor de asigurare. Valoarea totală a solicitărilor se ridică la o valoare de 5,6 miliarde de euro. Pentru finanțare au fost contractate 66.709 de investiții, iar valoarea totală a proiectelor ajunge la 2,6 miliarde de euro. Până în acest moment AFIR a plătit fermierilor 1,86 miliarde de euro pentru decontarea investițiilor realizate.

            „Rolul pe care AFIR îl are în dezvoltarea și modernizarea agriculturii românești este unul deosebit de important. Înseamnă și o muncă susținută de a analiza, verifica și confirma investițiile pe care fermierii noștri le propun. Fiecare proiect este evaluat cu cea mai mare atenție și toate sunt la fel de importante pentru că fiecare este o cărămidă pusă la temelia economiei agrare a României. Suntem mândri de beneficiarii noștri, de performanțele lor și le mulțumim pentru că munca lor de zi cu zi aduce țării hrană și dezvoltare. Agenția va fi mereu angrenată în modernizarea și tehnologizarea agriculturii și a creșterii performanței acesteia, iar fondurile europene nerambursabile sunt acel motor de care este mare nevoie în continuare”, a precizat George CHIRIȚĂ, Directorul general al AFIR.

                    Finanțarea acordată fermierilor prin intermediul AFIR a contribuit constat la dezvoltarea agriculturii din țară noastră, dovadă stau și indicatorii de realizare a investițiilor finanțate din FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, dintre care amintim:

                    AFIR a sprijinit financiar 20.124 de tineri fermieri prin intermediul submăsurilor (sM) agricole din PNDR astfel: 13.924 de tineri fermieri sprijiniți prin sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, iar prin sM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici au primit finanțare alți 4.718 de tineri.

                    Totodată, prin sM 4.1 Investiții în exploatații agricole AFIR a finanțat 785 de tineri fermieri, iar prin sM 4.1a Investiții în exploatații pomicole au primit fonduri 68 de tineri pomicultori. Menționăm că din totalul tinerilor fermieri, 4.132 de tineri fermieri sunt din zona montană.

                    Cu ajutorul fondurilor europene disponibile fermierilor în cadrul submăsurii 4.1, s-au înființat 1.821 de ferme pentru culturi de câmp, 509 ferme pomicole, 126 de ferme pentru creșterea bovinelor de lapte, 153 de ferme mixte, 113 ferme pentru bovine de carne, 83 de ferme horticole, 68 de ferme de păsări, 51 de ferme porcine, 16 ferme de ovine și caprine și 7 ferme apicole.

                    De asemenea, 657.576 de hectare reprezintă suprafața exploatațiilor agricole finanțate prin intermediul submăsurilor gestionate de AFIR.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

                    Ca exemplu, prezentăm o investiție în sectorul agricol realizată de beneficiarul S.C. ANTODUTI COM S.R.L, care a obținut fonduri europene prin intermediul submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole, în valoare de414.179 de euro.

Obiectivul principal al acestui proiect îl reprezintă modernizarea fermei zootehnice în sat Orheiu-Bistriței, comuna Cetate, din județul Bistrița-Năsăud. Astfel, prin proiect s-a construit și s-a dotat o sală de muls și un spațiu de procesare a laptelui, pe un lot pe care exista deja o hală cu destinația „fermă de vaci”, cu o capacitate de 120 de capete.

Modernizarea activității s-a realizat prin utilizarea unor tehnologii performante de exploatare a bovinelor, moderne, cu monitorizarea și verificarea permanentă a calității produselor obținute și a stării de sănătate și bună stare a vacilor.

De asemenea, s-a construit o hală cu două spații funcționale, ce include o sală de muls, respectiv de colectare și înmagazinare primară, pre-procesare a materiei prime. Societatea vizează realizarea unei producții  totale anuale de 960.000 litri de lapte.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR ( 004 031 860 27 24  * birou.presa@afir.info