#ȘtiațiCă în cazul în care locuiți și primiți în #Spania o pensie plătită de către statul român, aveți obligația să transmiteți către Casa Teritorială de Pensii un certificat de viață? Documentul se transmite anual, până cel târziu la data de 𝟑𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞.

🔶 În situația în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață menționat până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, Casa Teritorială de Pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului, începând cu luna februarie a anului următor.

Dacă veți transmite certificatul de viață după expirarea termenului indicat, drepturile cuvenite vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de solicitare a drepturilor suspendate.

🔶 Dacă nu ați primit certificatul, îl puteți descărca direct de pe site-ul CNPP / Casei Teritoriale de Pensii, îl puteți completa și apoi puteți obține certificarea de către o instituție competentă. (https://www.cnpp.ro/certificatul-de-viata). Ulterior, certificatul trebuie transmis către Casa Teritorială de Pensii, pe care o puteți contacta și prin poșta electronică. Adresele de email ale compartimentelor pensii comunitare din cadrul Caselor Teritoriale de Pensii sunt personalizate după modelul: judet.pi@cnpp.ro.

Certificatul de viață conține trei părți (𝐀, 𝐁, 𝐂):

🔸 Casa Teritorială de Pensii transmite la adresa din Spania pe care ați comunicat-o în prealabil, un exemplar al certificatului de viață completat în 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐀.

🔸 Aveți obligația de a completa 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐁 a certificatului de viață, în fața unei autorități legale (primărie, INSS sau oficiu consular al României în Spania) care trebuie să certifice faptul că documentul a fost semnat personal de titularul drepturilor.

🔸 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐂 a certificatului este completată de primărie, INSS sau oficiul consular al României în Spania.

Ambasada României în Spania / Embajada de Rumanía en España