Ansamblul Doina Gorjului, artiștii Daciana Ungureanu, Ion Retezeanu, Roxana Irimia și Elena Ninerică au fost protagoniștii serii în demersul nostru comun de a celebra #ZiuaInternaționalăaIei🇷🇴alături de membrii comunității românești și de prietenii spanioli din #Coslada.

Ambasadorul României George Bologan și reprezentantul Primăriei din Coslada au dat startul acestui eveniment în care am adus în prim plan #ia, simbol național, patrimoniu #UNESCO, un bun comun al familiei și al istoriei și culturii europene.

🟦 Împreună cu echipa Institutului Cultural Român de la Madrid și Primăria Coslada am reușit să punem în scenă o seara deosebită în care am dansat, am cântat 🎶 și ne-am bucurat de minunatele tradiții românești, emblematice pentru neamul nostru.

🟨 Cu mândrie, am împărtășit publicului român și spaniol prezent la eveniment tainele artei olăritului și a picturii pe ceramică, minunăția portului nostru popular care poartă în țesătura sa migăloasă sute de ani de frumusețe, talent și măiestrie. Pentru a încheia maiestuos seara, pe ritmul muzicii populare, ansamblul #DoineiGorjului ne-a încântat cu un spectacol extraordinar de dans și cântec tradițional, puternic apreciat de public.

🟥 Mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației noastre de a participa la acest eveniment și sperăm ca pe viitor, tot mai mulți conaționali să se alăture ambasadei și Institutului Cultural român de la #Madrid în acțiunile de promovare a țării noastre pe plan local, pentru că #împreună facem parte din #echipaRomâniei. 🇷🇴

#ie#tradiții#comunitate#români#cultură#istorie#România#Spania#LaBlouseRoumaine#ambasadă#GeorgeBologan

Instituto Cultural Rumano Madrid/Institutul Cultural Român de la Madrid

Ayuntamiento de Coslada

Ansamblul „Doina Gorjului”

***

El conjunto Doina Gorjului y los artistas Daciana Ungureanu, Ion Retezeanu, Roxana Irimia y Elena Ninerică han sido los protagonistas de la velada en nuestro esfuerzo conjunto por celebrar el #DíaInternacionalDeLaBlusaRumana🇷🇴 con miembros de la comunidad rumana y amigos españoles de #Coslada. 🇪🇸

El embajador de Rumanía George Bologan y el representante del Ayuntamiento de Coslada han inaugurado este evento en el que hemos puesto en valor la #blusarumana, un símbolo nacional, un patrimonio de la #UNESCO, un bien común de la familia y de la historia y la cultura europea.

🟦 Junto con el equipo del Instituto Cultural Rumano de Madrid y el Ayuntamiento de Coslada hemos conseguido montar una velada especial en la que hemos bailado, cantado 🎶 y disfrutado de las maravillosas tradiciones rumanas, emblemáticas para nuestra nación.

🟨 Con orgullo, compartimos con el público rumano y español presente en el evento el misterio de la alfarería y la pintura sobre cerámica, la maravilla de nuestro traje popular que lleva en su fino tejido cientos de años de belleza, talento y artesanía. Para terminar la velada majestuosamente, al ritmo de la música folclórica, el conjunto #DoineiGorjului nos ha deleitado con una extraordinaria actuación de danza y canto tradicional, muy apreciada por el público.

🟥 Agradecemos a todos los que han aceptado nuestra invitación para participar en este evento y esperamos que en el futuro cada vez más rumanos se unan a la Embajada e al Instituto Cultural de Rumanía en Madrid en las acciones de promoción de nuestro país a nivel local, porque #juntos somos parte del #EquipoRumanía. 🇷🇴

#ie#tradiciones#comunidad#rumanos #cultura #historia #Rumanía #España #LaBlouseRoumaine #embajada

Ambasada României în Spania / Embajada de Rumanía en España