Vizită a europarlamentarului Maria Grapini in Spania

In cadrul procesului de apropiere și cunoaștere a reprezentanților pe care România ii are in Parlamentul European, in data de 15 aprilie a anului curent, s-a desfășurat in Madrid reuniunea cu participarea membrilor comunității românești din Regatul Spaniei, reuniune organizată de către Asociația Națională Solimundo al cărei președinte, dl. Claudiu Traian Covaciu a făcut-o posibilă prin invitația transmisă europarlamentarului Maria Grapini, dând curs unei mai vechi dorințe in acest sens și anume luarea pulsului cât și a cunoașterii intr-o manieră directă, nemijlocită, a problemelor fierbinți pe care comunitatea românească din Regatul Spaniei le revendică, ele fiind, prin extensie, și ale mai multor comunități de români din Uniunea Europeana și nu numai.

Primirea europarlamentarului Maria Grapini a fost făcută intr-o manieră tradițional românească in fața locului de desfășurare a reuniunii, cu pâine și sare alături de ștergarul tipic locurilor natale.

Reuniunea a fost deschisă prin intonarea Imnului național al României de către corul copiilor Bisericii Evangheliste “Harul” din Madrid, urmat de prezentarea invitatului de onoare prin proiecția unui material video, transmițându-se astfel spiritul combativ, determinarea și dârzenia in invocarea unui sistem unitar de aplicare a exigențelor cât și a cadrului legislativ, prin norme care trebuie sa fie juste și să evite o dubla măsură aplicată țării noastre din perspectiva forurilor europene.

De asemenea președintele Asociației Solimundo, dl. Claudiu Traian Covaciu a făcut o trecere in revistă asupra dinamicii activității din sfera mediului asociativ in care este deosebit de activ prin punctarea obstacolelor care se interpun in viața de zi cu zi a cetățenilor români pe drumul aspirațiilor lor legitime către o viață mai bună, o necesară afirmare profesională, cât și a unui firesc echilibru emoțional prin asigurarea unei protecții reale a familiei ca celulă importantă a comunității din cadrul societății actuale.

In intervenția sa, europarlamentarul Maria Grapini a trasat liniile importante in conformitate cu viziunea Domniei sale și anume educația și cultura, cele care trebuie să constituie pilonii de bază de la care să se pornească in edificarea unei societăți bine definte și solide in același timp, alături de care păstrarea tradițiilor seculare să fie un firesc și necesar element pentru atingerea dezideratului de umanizare a unei societăți scăpată din normele firești ale unei conviețuiri pașnice și tolerante. In acest sens a menționat  lema “la munca egala, plata egala”, aducând tribut idealurilor care au indemnat-o să se implice in activitatea politică, și sub care intelege că trebuie să-și desfășoare mandatul incredințat. De asemenea, a făcut referire la țara gazdă ai carei europarlamentari, colegi cu Domnia sa, reușesc să formeze o adevărată echipa pe terenul apărării interesului național spaniol, lucru care o bucură dar o și intristează in același timp deoarece acest spirit de echipă, demn de admirat, nu se regăsește și in mijlocul europarlamentarilor care reprezintă România.

Totodată, s-a referit și la intâlnirea pe care avut-o la Ambasada României din Madrid unde a putut aborda problematica cetățenilor români cu noul ambasador desemnat, intr-o manieră deschisă și care a vizat și inființarea unei burse a locurilor de muncă vacante pentru a se inversa dinamica importului de forță de muncă asiatica. Se desprinde cu tărie indemnul revalorizării societății din perspectiva meritocrației ca element necesar de consolidare in vederea obținerii de rezultate imediate și durabile.

In cadrul galei premiilor ACT (antreprenoriat- cultură-tradiții) care se află deja la a doua sa ediție, au fost prezentate ca imperative a ordinii de zi problematica dublei cetățenii, urmată de cea a cetățenilor români care nu pot obține acte de rezidență, găsirea de soluții in fața abuzurilor prin care multe familii de români iși pierd copiii, aceștia fiind luați sub tutela autorității statului, simplificarea modului de acordare on-line a programărilor la misiunile consulare românești și abordarea intr-o manieră pragmatică și diferită a procesului de integrare a românilor care doresc reintoarcerea in patria mamă.

De asemenea, s-a prezentat portul tradițional românesc din sfera perpetuarii tradițiilor și valorilor naționale, o prezentare de carte cât și activitatea de cooperare la nivel asociativ, fiind, in acest sens, galardonați cu diplome ACT membri ai comunității românești care locuiesc de ani buni pe meleagurile iberice și sunt implicati activ in mediul asociativ, antreprenorial și cultural.

In semn de respect pentru activitatea Domniei sale i-a fost decernată o diplomă de excelență din partea Asociației Naționale Solimundo, recunoscându-se astfel abnegația și patriotismul de care dă dovadă in calitatea sa de demnitar.

Decebal Dimitrie Marinescu