Cionoff Serban

 DE VREI SĂ ȘTII CE ÎNSEAMNĂ ROMÂN…

Încercând să răspund invitației prietenilor care dau viață generosului proiect editorial ..Români în Andalucia’’ de a transmite un mesaj cu ocazia Zilei Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, m-am gândit că avem un fericit prilej  pentru a ne reaminti învățăturile înaintașilor către toți cei ce vor, cu sincer interes și cu bună credință, să știe ce înseamnă a fi român. Învățături de care sunt convins că și comunitatea dumneavoastră are nevoie pentru a-și susține identitatea și pentru a promova sau, poate, pentru a apăra valorile esențiale, definitorii ale neamului nostru.

Răsfoind, așadar, prin colb de cronici am regăsit aceste fragmente din scrierile lui Ion Luca Caragiale, datând din anul 1899 și care, în pofida trecerii timpului, își păstrează actualitatea. Sau, dacă ne gândim mai bine, dobândesc sensuri și valențe noi. Iată: ,,Când ar fi să dau o povață unui tânăr româna, iată pe care i-aș da-o:

<<Tinere, să-ți fie patria scumpă și sfântă ca și mama ta! S-o iubești și să o respectezi din adâncul sufletului tău! De dragostea și de respectul tău pentru ea să nu faci niciodată reclamă  și paradă.Ba, ai dreptul și datoria să urăști, să lovești, să sfarmi pe acei frați ai tăi ticăloși care, în loc s-o iubească și s-o respecteze ca pe o mamă cuminte, onestă și severă, o curtează, o măgulesc și o exaltează ca pe o bătrână cochetă, nebună bună de tocat!.>>

<<Atât despre patrie- încheie mereu actualul Ion Luca Caragiale- și sper că-n tot ce am scris nu se va găsi despre generoasa și generoasa mamă vreo altă tiradă.>>

S-ar putea, firește, ca unii cititori să mă întrebe care au fost motivele pentru care, din multitudinea inepuizabilă de maxime și cugetări pe care le aveam la dispoziție am ales tocmai acest citat cumva surprinzător dacă îl raportăm la solemnitatea și la fastul Zilei Marii Noastre Uniri? Răspund fără ezitare: fiindcă, astăzi, există multe, îngrijorător de multe provocări la adresa Ideii de Identitate Națională și a celei de Interes Național. Provocări fabricate în laboratoarele ideologice ale unui globalism agresiv și demobilizator care taxează noțiuni sacre precum Patrie și Patriotism ca fiind nu numai desuete, ci profund nocive. Provocări cu care, sunt convins că și unii dintre dumneavoastră v-ați ciocnit și ați fost în situația de a le da riposta meritată.

Nu contest, de asemenea, că și dumneavoastră ați fost agresați de mesaje naționalist-extremiste, încărcate de ură și de otrava intoleranței etnice și religioase. Mesaje ai căror promotori nu se dau în lături să îi considere pe români ca fiind o categorie de populație dacă nu semi-barbară, cel puțin nepregătită să recepteze și să se sincronizeze cu valorile și cu normele civilizației contemporane. Valori și norme ai căror depozitari unici și exponenți exclusiviști sunt numai și numai ei! Sunt convins că, în asemenea situații, ați reușit să reacționați, ferm și aplicat, adică să dați repica meritată unor asemenea impostori sadea care, de fapt, nu au nimic în comun cu spiritul timpurilor noastre, în afară de o simplă coincidență de ordin strict cronologic.

În egală măsură, sunt convins că atunci când  ați întâlnit și, cu siguranță, veți întâlni persoane care, din varii motive, nu au prea multe cunoștințe despre istoria, cultura și civilizația României, nu ați uitat și nici nu veți uita să faceți apel la memoria vie a documentelor și să le prezentați oameni și fapte cu care numele de România și numele de români își binemerită locul și recunoașterea în patrimoniul Europei și al umanității. Ion Luca Caragiale , din a cărui scriere am citat mai înainte, fiind , prin excelență, un magnific exemplu!

 Cu aceste gânduri și cu aceste simțăminte închei, ridicând o cupă de șampanie în cinstea voastră dragi români din Andalucia și dragi români de pretutindeni! La mulți ani, România, la mulți ani, frați români!

 Șerban  CIONOFF