În Oceanul–’cel–din–Vis ,
cu hormonii dați în floare ,
se vânau prea iubitoare
doar făpturi din negru-abis..

Alge-albastre , verzi și mov
ascunzându-se de Soare
unduiau făr‘ de vigoare
pregătind de–pești–alcov..

‘O curtà pe-al mării fund
un calcan pe o calcană ,
cu privire diafană ,
ochi cu înțeles profund..

Se ‘nclina plin de fiori
un caras spre o carasă ,
cu-aripioara ‘i languroasă
desenându ’i câmp de flori..

Defilând prin alb recif
un delfin și o delfină
comandau festiva cínă
fără frișcă ‘n cataif..

O crăpoaică sub un crap
icrele ‘și lăsa alene
să ’i se propage gene
fără meșter Esculap..

Scrijelea pe-un ántic zid
un calmar pentru-o calmară
fără șiș sub aripioară
un grafítti necandid..

Cu năcaz se supărà
un rechin pe o rechină ,
că’l atrase ‘ntr’o piscină
prin de–sânge–cacealma..

De o iapă ‘ndrăgostit ,
un fragil căluț–de–mare
necheza dând din picioare
ce fugeau de potcovit..

Se ‘ndrepta fremătător
un meduz spre o meduză
să’i desprindă de pe bluză
nasturii cusuți ușor..

Rătăcea cam trist prin banc
un sardin făr’ de sardină
așteptând cât să’i revină
locul ‘cel–de–veci din flanc..

Se ferea ca de pârjol
un anghil de o anghílă
care‘l urmărea febrilă
șerpuind în larg târcol..

Căutându ‘și un balen
o pârdalnică balenă
coada ‘și legănà , obscenă ,
spre intrarea în Edèn..

Așteptà mărgăritar
perla sidefând în scoică ,
albă cum un sân de doică
nesiliconat vulgar..

Un molusc prea transparent
căutà mișcarea bruscă
ce atrage vreo moluscă
cu furou fluorescent..

Un muren cu cárii ‘n dinți
hăituià o roz murenă ,
împroșcându ‘i , fără jenă,
lapții cu genom de prinți..

…Printre toți , un batiscaf
luminà cu negre faruri
ale apei avataruri
ce trăgeau pe náră praf..

2018