Admitere 2021 – 2022 pentru Românii de Pretutindeni – Ministerul Educației

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR:​

1. În anul universitar 2021 – 2022, instituțiile de învățământ superior de stat din România organizează concursul de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, la studii universitare de licență/masterat/doctorat, în baza autonomiei universitare, similar anului anterior, conform prevederilor din metodologia de școlarizare în învățământul superior. Metodologia de admitere este publicată aici.

2. Candidații vor putea opta pentru orice domeniu de studiu și orice instituție de învățământ superior de stat din România sau, în cazul candidaților din Republica Moldova, în cadrul extensiunilor deschise de universitățile românești la Chișinău, Cahul și Bălți;

3. Pentru siguranța încadrării in termenul de depunere stabilit de instituțiile de învățământ superior, recomandăm transmiterea dosarelor de candidatură exclusiv la universități pentru a nu genera întârzieri de preluare/prelucrare a acestora, în cazul în care vor fi transmise pe alte canale.

4. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului MEN nr. 4.294/29.06.2017.

5. Informații suplimentare privind admiterea în universitățile din România pot fi obținute accesând link-urile fiecărei instituții de învățământ superior (din tabelul de mai jos):

1. Universitatea Politehnica din București https://upb.ro/

2. Universitatea Tehnică de Construcții din București https://utcb.ro/…/studenti…/romanii-de-pretutindeni

3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București https://admitere.uauim.ro/

4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București https://www.usamv.ro/…/674-admitere-romani-de-pretutindeni

5. Universitatea din București https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/

6. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București https://umfcd.ro/

7. Academia de Studii Economice din București Licență

Licență: https://international.ase.ro/…/romani-de-pretutindeni/

Master: https://international.ase.ro/…/romani-de-pretutindeni-2/

8. Universitatea Națională de Muzică din București https://www.unmb.ro/admitere/

9. Universitatea Națională de Arte din București http://unarte.org/admitere-sesiunea-august-septembrie-2021/

10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București https://www.unatc.ro/admitere/cetateni-admitere.php

11. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București https://unefsb.ro/ghid-admitere-romani-de-pretutindeni/

12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București http://admitere.snspa.ro/…/admiterea-romanilor-de…/

13. Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=46&l=ro

14. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad https://admitere.uav.ro/informatii-admitere

15. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău http://arp.ub.ro./

16. Universitatea Transilvania din Brașov https://admitere.unitbv.ro/romani-de-pretutindeni.html

17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca https://admitereonline.utcluj.ro/romani-de-pretutindeni/

18. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca https://admitere.usamvcluj.ro/romani-de-pretutindeni/

19. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca https://admitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/

20. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca http://www.umfcluj.ro/

21. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca https://www.anmgd.ro/

22. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca https://www.uad.ro/admitere/

23. Universitatea Ovidius din Constanța https://admitere.univ-ovidius.ro/

24. Universitatea Maritimă din Constanța https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutindeni/

25. Universitatea din Craiova https://www.ucv.ro/admitere/rom%C3%A2ni_de_pretutindeni/

26. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova http://www.umfcv.ro/Admitere%20Cetateni%20Straini%202021…

27. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați https://www.admitere.ugal.ro/

28. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași https://www.tuiasi.ro/

29. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași https://www.uaiasi.ro/admitere/

30. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași www.uaic.ro

31. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași http://www.umfiasi.ro/…/Admitere-romani-de-pretutindeni…

32. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași www.arteiasi.ro

33. Universitatea din Oradea https://admitere.uoradea.ro/ro/

34. Universitatea din Petroșani https://www.upet.ro/admitere-rp/

35. Universitatea din Pitești https://www.upit.ro/…/admitere-studenti-internationali/ro

36. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești https://www.upg-ploiesti.ro/

37. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu https://admitere.ulbsibiu.ro/

38. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava https://admitere.usv.ro/admi…/romani-de-pretutindeni-2021/

39. Universitatea Valahia din Târgoviște https://admitere.valahia.ro/

40. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu http://admitere.utgjiu.ro/index.php…

41. Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș https://www.umfst.ro/home.html

42. Universitatea Politehnica din Timișoara Licență

Licență: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni…

Master: http://www.upt.ro/Informatii_romani-de-pretutindeni…

43. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara https://www.usab-tm.ro/…/studen…/romanii-de-pretutindeni

44. Universitatea de Vest din Timișoara https://admitere.uvt.ro/…/candidati-romani-de…/

45. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara https://www.umft.ro/admitere-international-2021/

https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni