Sâmbătă, 20 martie 2021, la inițiativa Asociației Imaginea României in parteneriat cu Asociación Socio Cultural Romanati, in cadrul emisiunii Radical din Escu cu Mircea G. Florescu a avut loc o dezbatere cu tema:

“Instituția” avertizorului de integritate. Cum ne raportăm la funcționarii care semnalează neregulile din sistem?

Mulțumiri pentru participare, implicare și modul prin care ințeleg să iși facă datoria tuturor celor prezenți pe parcursul a mai bine de două ore: Florian Tudor Ivan, Președinte Asociația Imaginea României-Filiala București,Ilfov; Gabriela Gyonghy Mihut dr. avocat, mediator – Președinte al Centrului Internațional Pentru Soluționarea Disputelor-Romania; Dr. Mihaela Cuțui, avertizor de integritate public; Dumitru Fornea, Secretar General al Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN, Membru al Comitetului Economic și Social European; Titi Sultan, Realizator TV- Emisiunea Realitatea in politică, domnilor deputați Adrian Wiener, USR și Ringo Dămureanu, AUR-Președinte Comisia de Constituționalitate din Camera Deputaților.

Centro Cultural La Tierra Tracia din El Ejido prin Asociación Socio Cultural Romanati, organizație a societății civile din Spania, prin parteneriatele încheiate cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, CCOO- Comisiones Obreras, Almeria, Spania și Sindicatul Național Forța Legii dezvoltă în cadrul programelor sale o serie de activități care sunt realizate împreună cu organizații ale societății civile din România și Spania in care sunt prevăzute dezbateri tematice privind realitățile socio-culturale din diverse domenii de activitate.

“Instituția” avertizorului de integritate


Florian Tudor Ivan

”România este prima țară europeană care a adoptat, în 2004, o lege pentru protecția avertizorilor în interes public, numiți și avertizori de integritate. Legea făcea parte din măsurile împotriva corupției în administrația publică. După 16 ani de la adoptarea legii, concluziile generale ale monitorizării implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 indică faptul că premiera legislativă europeană a rămas, din păcate, doar o exclamație statistică.” – apador.org

    In anul 2006, pe fondul discriminărilor la care erau supuși membri sindicatului pe care il reprezentam la acel moment, am fost prima organizație sindicală din țară care a depus o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Plângerea se referea la discriminarea pe criterii de vârstă și sindicale, la alocarea noilor autobuze la care erau supusi salariații din instituție. In urma plângerii am incheiat un parteneriat cu CNCD in care am format peste 100 de Mediatori Antidiscriminare. Aceștia au fost aleși din rândul salariaților instituției și au fost formați pentru a putea să identifice și să combată formele de discriminare la care erau supuși atât ei cât și colegii lor. Pe perioada cursurilor ținute de doamna Diana Ureche lector desemnat de CNCD am aflat de Lege nr. 571 din 14/12/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi, care semnalează încălcări ale legii. In anul 2010 am simțit că se apropie sfarșitul protecției pentru liderii sindicali și am inființat Asociația Profesională a Transportatorilor APT, o organizație neguvernamentală care avea rolul de a suplini carențele din legislația sindicală. In anul 2011 a fost modificată legislația sindicală și apare Legea 62/2011 supranumită a Dialogului Social. Am protestat in Piata Constitutiei unde am fost maxim 5.000 de persoane când s-a modificat legislația. Legea Dialogului Social s-a dovedit a fi o lege a pumnului in gură pentru toti salariații și liderii de sindicat. Modificările legislative din acel an și-au produs și iși produc efectele nefaste pentru lucrători și in ziua de azi. Anul 2011 a fost anul in care politicienii au inceput asaltul asupra drepturilor lucratorilor.

   In data de 19.07.2012 am fost invitat la postul Realitatea TV să particip la ,,EMISIUNEA DIMINEAȚA DE ȘTIRI”. Pentru a putea participa la emisiune mi-am luat liber in intervalul orar din ziua respectivă. Am participat din timpul meu liber la emisiune, unde i-am luat partea conducătorului de tramvai implicat intr-un accident grav pentrecut in ziua precedentă participării la emisiune. In acea emisiune am facut declarații denunțând neglijențe și fapte ilegale petrecute in instituție in calitate de avertizor de integritate și lider sindical. In urma participării la emisiune am fost chemat de conducerea instituției care dorea să mă cerceteze disciplinar in aceiași zi. Am informat comisia de cercetare constituiăa ad-hoc că cercetarea este ilegal constituită și am refuzat să particip. In aceiași zi, cand soția mea s-a prezentat la sc-II la locul de munca din cadrul aceleiași instituții, nu i s-a permis accesul și a fost informată că i-a fost desfăcut contractul de muncă. Soția mea când a auzit că este concediată i s-a făcut rău și a ajuns la doctor cu multiple probleme cardiace. Din acel moment am inceput o lupta inegală intre un om și o gașcă care se ascundea in spatele unei instituții. Faptul că nu am cedat și am mers până la capăt, a dus la demitere și arestarea directorului respectiv. Instituția a fost sancționată de CNCD pentru abuzurile comise și noul director m-a chemat pentru a inlătura cauzele abuzului și hărțuirii la care am fost supus.      

In urma acestui episod am invățat pe propria-mi piele să transpun in practică prevederile legale. Am intensificat activitățile, atât in domeniul sindical cât și in domeniul apărării drepturilor fundamentale ale omului. Abuzurile din legislația națională ne-au adus pe mai mulți militanți pentru drepturile omului la aceeași masa, unde am semnat un protocol de colaborare sub umbrela Coaliției Organizațiilor din România. Din acel moment mai mulți colegi și salariați din diverse domenii de activitate au apelat la sprijinul meu, pentru ai consilia cum să iți apere drepturile. Am inceput să-i ajut pe toți cei care apelau la mine atunci când ajungeau in conflict cu instituțiile in care iși desfășurau activitatea. Au fost foarte mulți salariați din toată țara, care in urma abuzurilor la care au fost supuși de conducerile numite politic, au ales să recurgă la forme grave de protest cum ar fi greva foamei. In cadrul unei comisii de disciplină, un membru pe care il reprezentam a venit insoțit de Gabriela Gyonghy Mihut dr. avocat, mediator – Președinte al Centrului Internațional Pentru Soluționarea Disputelor-România. A fost o revelație și o bucurie să văd cum a demontat toate cutumele ilegale din organizarea unei cercetări disciplinare ilegale și imorale. După aceea am inceput o colaborare cu doamna avocat care a insemnat consultații juridice, reprezentarea membrilor dar și participarea in calitate de lector la cursurile de Avertizori de integritate pe care le-am organizat.

România este prima țară care a adoptat, în 2004, Legea 571 pentru protecția avertizorilor în interes public, numiți și avertizori de integritate. Legea avertizorului de integritate – botezată de anglosaxoni „whistleblower law” – s-a născut din necesitatea de a oferi cetățenilor un instrument legal de luptă împotriva derapajelor persoanelor numite politic in conducerea instituțiilor publice.

Ideea că există o lege care protejează persoanele care ies public pentru a deconspira presupuse activități ilegale, neregulamentare sau abateri de la misiunea instituției în dauna interesului public este frecvent privită cu ostilitate de conducerea instituțiilor vizate și a colegilor salariaților care incalcă ,,omerta”.

Pentru ca România și statele membre UE să se dezvolte armonios trebuie ca interesul public să fie apărat. Dezvăluirea publică a eventualelor incorectitudini comise în instituții publice este un act necesar care produce atât apărarea banilor publici dar și fondurilor UE.

In timpul cât am activat și am căutat materiale pentru elaborarea suporturilor de curs pentru instruirea avertizorilor de integritate, am constatat că exista o mai bună conștientizare și aplicare a legii avertizorului de integritate in Republica Moldova.

In data de 7.10.2019 Consiliul de Miniștri al UE a adoptat Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din Luxemburg.

În data de 23 octombrie 2019, a fost adoptată Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 305 din 26 noiembrie 2019.

Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii acoperă numeroase domenii ale legislației UE, de la combaterea spălării banilor, protecția datelor, protecția intereselor financiare ale Uniunii, siguranța alimentară și a produselor, sănătatea publică, protecția mediului înconjurător și securitatea nucleară. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani de la intrarea în vigoare pentru a transpune directiva în legislația națională.

Cu această ocazie, prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Salut semnalul puternic pe care Consiliul l-a transmis astăzi avertizorilor de integritate. Aceștia sunt persoane curajoase care îndrăznesc să dezvăluie activități ilegale și acționează individual pentru a apăra interesul public de nereguli.

În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, România are obligația transpunerii până la data de 17 decembrie 2021.

Sper ca Ministerul Justiției și celalalte instituții implicate de transpunerea directivei europene in lege națională să dovedească voința și maturitate politică pentru ca legea să fie aplicabilă și să devină un instrument real de apărare al avertizorilor de integritate.

Florian Tudor Ivan, Președinte Asociația Imaginea României-Filiala București, Ilfov

Urmărește emisiunea aici: