Nicoleta Neagoe

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) aplică procedura de

”RECUNOAŞTERE AUTOMATĂ PENTRU DIPLOMELE”

obţinute la unități de învăţământ din orice stat al UNIUNII EUROPENE, SEE ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ

RECUNOAŞTEREA ȘI ECHIVALAREA STUDIILOR PREUNIVERSITARE DIN SRĂINĂTATE

🔴CLASELE I-XII

🔴ȘCOALA PROFESIONALĂ

🔴DIPLOMA DE BACALAUREAT

🔴ȘCOALA POSTLICEALĂ

‼️RECUNOAŞTEREA ȘI ECHIVALAREA STUDIILOR PREUNIVERSITARE‼️

🔴CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ.

🔴În urma evaluării, CNRED poate recunoaște nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea, automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii.

🔴În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

🔴Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

🔴CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă:

🔴absolvirea studiilor de nivel bacalaureat

🔴școala profesională și

🔴școala postliceală.

‼️RECUNOAŞTEREA AUTOMATĂ‼️

‼️🔴Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoaște, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei.

‼️🔴În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, domeniul și/sau specializarea urmate.

‼️🔴Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

‼️🔴Pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel

❇bacalaureat,

✳școala profesională și

❇școala postliceală.

‼️CNRED APLICĂ PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE AUTOMATĂ DIN ANUL 2008 PENTRU DIPLOMELE OBŢINUTE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ORICE STAT AL UNIUNII EUROPENE, SEE ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ‼️

‼️RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA – PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI‼️

🔴Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară – recunoaştere de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ISMB

🔴Diploma de bacalaureat

🔴Diplomele de nivel bacalaureat obţinute la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară

🔴Diplome de şcoală postliceală

🔴Diplome de şcoală profesională

‼️ECHIVALAREA DIPLOMELOR DE ŞCOALĂ PROFESIONALĂ OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE DE CETĂȚENII ROMÂNI‼️

‼️DEPUNERE DOSAR

❇Online, prin Punctul de Contact Unic electronic pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

❇Online, prin Punctul de Contact Unic electronic pentru diplomele emise în alte limbi străine

❇Registratura Ministerului Educației și Cercetării

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 Vineri, 09:00-11:00

❇prin poştă sau curier rapid

Registratura Ministerului Educației și Cercetării

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

❇Sediul universității

‼️ACTE NECESARE / VERIFICARE ACTE DOSAR‼️

1️⃣. CERERE

2️⃣. DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ŞCOLII PROFESIONALE:

➡️copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

➡️copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3️⃣. ACTUL DE STUDII PENTRU CICLUL ȘCOLAR ABSOLVIT ANTERIOR

➡️copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

➡️copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4️⃣. ACTUL DE STUDII DIN CARE SĂ REIASĂ DENUMIREA CURSURILOR ABSOLVITE, DURATA STUDIILOR, DESCRIEREA CURSURILOR ŞI A COMPETENŢELOR DOBÂNDITE

➡️copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

➡️copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

5️⃣. DOCUMENTE PERSONALE DE IDENTIFICARE, în copie:

➡️paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

➡️dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

‼️ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII PREUNIVERSITARE ABSOLVITE ÎN STRĂINĂTATE PENTRU CLASELE A XI-A ȘI A XII-A‼️

‼️DEPUNERE DOSAR‼️

➡️Registratura Ministerului Educației Naționale

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

➡️prin poştă:

Registratura Ministerului Educației Naționale,

➡️Inspectoratul Şcolar al Municipiului București sau Inspectoratele Școlare Județene

‼️ACTE NECESARE / VERIFICARE ACTE DOSAR‼️

1️⃣. CERERE

2️⃣. SITUAŢIA ŞCOLARĂ DIN STRĂINĂTATE, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:

🔴copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

🔴copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3️⃣. SITUAŢIA ŞCOLARĂ ANTERIOARĂ – foile matricole pentru clasele IX – X:

🔴copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

🔴copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4️⃣. DOCUMENTE PERSONALE DE IDENTIFICARE, în copie:

🔴paşaport

🔴actul de identitate

🔴buletin de identitate sau carte de identitate

🔴dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

‼️EVALUARE DOCUMENTE‼️

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.

🔴Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare.

COMUNICAREA DECIZIEI CNRED

Program: Luni – Joi, 09:00 – 12:00; 12:30 – 15:00

✳la sediul CNRED

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

✳la Inspectoratul Şcolar al Municipiului București sau Inspectoratele Școlare Județene

✳prin poştă, la adresa indicată în cerere

✳prin curier rapid – cu plata la destinație – serviciul de curierat este contractat de către solicitant

‼️Decizia CNRED se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială‼️

Eliberare duplicat

➡️În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a deciziei CNRED se poate elibera un duplicat.

➡️Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere, actul/actele de studii care a/au fost echivalat(e) – copie; actul de identitate – copie.

➡️Procedura de contestare

Contestaţiile se depun, la registratura M.E.C., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii.

➡️Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED.

➡️Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

‼️PROCEDURA PENTRU ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII PREUNIVERSITARE ABSOLVITE ÎN STRĂINĂTATE DE CETĂŢENII ROMÂNI ‼️

✳POATE FI CONSULTATĂ ŞI PRIN ➡️Punctul de Contact Unic Electronic.

‼️ECHIVALAREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT OBŢINUTĂ ÎN STRĂINĂTATE DE CETĂŢENII ROMÂNI‼️

‼️Depunere dosar

➡️Online, prin Punctul de Contact Unic electronic pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

➡️Online, prin Punctul de Contact Unic electronic pentru diplomele emise în alte limbi străine

➡️Sediul universității

➡️la Inspectoratul Şcolar al Municipiului București sau Inspectoratele Școlare Județene

➡️Registratura Ministerului Educației și Cercetării

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 Vineri, 09:00-11:00

➡️prin poştă sau curier rapid

Registratura Ministerului Educației și Cercetării

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

➡️Online, prin Punctul de Contact Unic electronic

➡️Sediul universității

‼️ACTE NECESARE / VERIFICARE ACTE DOSAR ‼️

1️⃣. Cerere

2️⃣. Diploma de Bacalaureat

▶️copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

▶️copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3️⃣. Situația școlară pentru ultimii 2 ani de studii din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute

▶️copie, dacă actele de studii sunt emise în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

▶️copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4️⃣. Alte documente

➡️adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia;

➡️Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania;

➡️adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia;

➡️Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.)

➡️copie pentruactele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi

5️⃣. Documente personale de identificare, în copie

🔴paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

🔴dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

‼️ECHIVALAREA DIPLOMELOR DE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE DE CETĂȚENII ROMÂNI‼️

▶️Pentru profesiile reglementate sectorial – medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect, precum și pentru celelalte profesii reglementate și menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, diplomele de studii postliceale şi de şcoală profesională obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și Confederația Elvețiană, vor fi echivalate de către autorităţile competente corespunzătoare.

‼️DEPUNERE DOSAR‼️

🔴Online

Registratura Ministerului Educației și Cercetării Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 Vineri, 09:00-11:00

🔴prin poştă sau curier rapid

🔴Registratura Ministerului Educației și Cercetării Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 București

🔴Online, prin Punctul de Contact Unic electronic

🔴Sediul universității

Se pot aplica online pentru:

🔴Profesii reglementate

➡️pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

➡️pentru diplomele emise în alte limbi străine

 Profesii nereglementateØ

➡️pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

➡️pentru diplomele emise în alte limbi străine

‼️ACTE NECESARE / VERIFICARE ACTE DOSAR ‼️

1️⃣. Cerere

2️⃣. Diploma de absolvire a şcolii postliceale:

🔴copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

🔴copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3️⃣. Actul de studii pentru ciclul școlar absolvit anterior

🔴copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

🔴copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4️⃣. Actul de studii din care să reiasă denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor şi a competenţelor dobândite

🔴copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

🔴copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

5️⃣. Documente personale de identificare, în copie:

🔴paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

🔴dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

‼️AUTENTIFICARE ACTE DE STUDII SUPUSE RECUNOAŞTERII / ECHIVALĂRI‼️

⚠️🔴pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. 🔴⚠️Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

🔴pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente;

🔴actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

🔴pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de

Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

⚠️🔴supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

⚠️🔴pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

⚠️🔴scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

‼️EVALUARE DOCUMENTE‼️

▶️Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.

▶️Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

⚠️❗Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

‼️ELIBERARE ATESTAT‼️

🔴în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online

la sediul CNRED, program: Luni – Joi, 09:00 – 13:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

🔴Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor la Inspectoratul Şcolar al Municipiului București sau Inspectoratele Școlare Județene

🔴prin poştă, la adresa indicată în cerere prin curier rapid cu plata la destinație

➡️serviciul de curierat este contractat de către solicitant

🔴Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

‼️ELIBERARE DUPLICAT‼️

‼️🔴În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.

⚠️🔴Pentru eliberarea duplicatului, se depun:

⏭cerere;

⏭declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului;

⏭actul de identitate copie;

⏭actul de studii care a fost echivalat copie;

⏭alte documente, dacă este cazul.

‼️PROCEDURA DE CONTESTARE‼️

✳Contestaţiile se depun, la registratura M.E.C., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii.

✳Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED.

✳Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.