Venitul minim, necontributiv, care este cuprins între 462 și 1.015 euro poate fi solicitat începând cu data de 15 iunie, pe site-ul SS (Seguridad Social).

Începând cu această dată, cetățenii vor putea solicita IMV, un nou ajutor aprobat de Guvern pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Ajutorul este destinat persoanelor aflate în situații vulnerabile, al căror venit este mai mic de 200 € în cazul unei persoane care trăiește singură și are un loc de muncă cu normă parțială care generează cel mult această sumă. Dacă este vorba de o unitate familiară, va fi necesar să se dovedească că venitul familiei este sub 450 de euro. De asemenea, solicitanții, trebuie să aibă rezidență legală în Spania și o vârstă cuprinsă între 23 și 65 de ani pentru a putea beneficia de acest ajutor.

Una dintre necunoscutele IMV a fost posibila compatibilitate cu alte ajutoare. De exemplu, ce se întâmplă dacă cineva primește indemnizația de vârstă de peste 52 de ani?

Ministrul SS, José Luis Escrivá Belmonte, a vorbit despre această problemă: 

„Da, se poate solicita venitul minim vital, dacă venitul total al unității familiare nu depășește pragul stabilit pentru numărul de persoane care formează familia”, a explicat el.

Prin urmare, venitul minim va fi compatibil cu alte venituri atâta timp cât nu se depășește pragul stabilit.

Înainte de a-l cere, este important să cunoașteți motivele care pot duce la suspendarea acestuia:

  • Pierderea temporară a oricăreia dintre cerințele de recunoaștere.
  • Nerespectarea de către beneficiar sau a oricărui membru al familiei a obligațiilor asumate la accesarea ajutorului.
  • Nerespectarea condițiilor asociate compatibilității IMV cu alte venituri.
  • Orice altă cauză care este determinată prin regulament.

Suspendarea preventivă va fi efectuată în cazul călătoriei în străinătate pentru o perioadă, continuată sau nu, de mai mult de 90 de zile calendaristice pe an, fără a fi notificat în prealabil SS sau a se fi justificat în mod corespunzător.

Cerințele de venit și de patrimoniu pentru a putea accesa noul ajutor nu trebuie să fie acreditate de către solicitanți. Administrația publică va fi responsabilă de verificarea informațiilor prin mijloace telematice.

LA INFORMACIÓN