Conform Decretului Regal 463/2020, din 14 martie este decretată Starea de Alarmă pe tot teritoriul național, în urma căruia, libertatea de circulație este restricționată și sunt închise toate unitățile publice sau private deschise publicului.

În următoarele Decrete Regale de Lege au fost adoptate mai multe măsuri economice și sociale, în vederea sprijinirii și ajutorării persoanelor fizice și juridice, precum și colectivelor vulnerabile afectate de aceată criză sanitară la nivel mondial.

În ceea ce privește măsurile adoptate prin Decrete Regale de Lege pentru chirie, pe lângă cele prevăzute în RDL 11/2020 la nivel național, există măsuri aprobate și la nivel de Comunitate Autonomică, cum ar fi introducerea de formă imediată în Decretul Regal 106/2018, din 9 martie, modificat prin Ordinul TMA/336/2020, din 9 aprilie, a noului ajutor de chirie. Termenul limită pentru depunerea cererii fiind prevăzut pentru prima săptămână a lunii iunie.

  • Accelerarea procedurilor pentru acordarea ajutorului de închiriere se prevăd în a treia dispoziție finală a Decretului-lege 6/2020, din 30 martie, care stabilește măsuri administrative extraordinare și urgente în domeniul social și economic, ca urmare a situației cauzate de coronavirus (COVID-19), notificarea cerințelor și rezoluțiilor în procedurile de acordare a ajutorului de închiriere, înlocuirea notificării individuale, prin notificare prin BOJA sau prin intermediul paginii Web a guvernului andaluz (Junta de Andalucia) cu notificări adresate persoanelor interesate prin telefon sau e-mail. Punerea în aplicare a acestei măsuri va eficientiza procedurile și va realiza plata promptă a ajutorului, în circumstanțe precum cele cauzate de urgența crizei sanitare în care ne aflăm.
  • Este subvenționată 40% din chiria celor cu venituri limitate, 50% persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, ambele subvenții cu un supliment de până la 75% persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate specială. Tinerii sub 35 de ani vor avea dreptul la o subvenție de 50%. Chiria lunară nu poate depăși 600 de euro pe lună.
  • O altă prevedere, de o importanță deosebită, este cea cu privire la colectivele în extremă vulnerabilitate. Scopul este acela de a oferi o soluție de locuință imediată persoanelor victime ale violenței de gen, persoanelor evacuate din locuința lor obișnuită, persoanelor fără adăpost și altor persoane în special vulnerabile.

Prin Decretul Regal 492/2020, din 24 aprilie, s-a aprobat prelungirea stării de alarmă, care va dura de la 00:00 din 26 aprilie 2020, până la 00:00 la 10 mai 2020. Vom reveni cu ultímele noutăți și modificări  pe care guvernul central, dar și cel al Comunității Autonome din Andaluzia le vor adopta în perioada imediat următoare.