Noua sesiune de examene pentru obținerea certificatului de competență lingvistică a limbii române

Institutul Cultural Român de la Madrid propune persoanelor interesate o nouă sesiune de examene pentru obținerea certificatului de competență lingvistică a limbii române, în zilele de 24 și 25 aprilie 2023.

Locație: sediul Institutului Cultural Român din Madrid (Plaza del Cordón 1, bajo dcha., 28005, Madrid)
Ora: 10:00 (ora Spaniei)
Preț: 100 euro

Niveluri:

– A1, A2, B1, B2 (conform CECRL) pentru aceste niveluri se eliberează un certificat internațional ALTE, în ziua de 24 aprilie 

– C1, C2 (conform CECRL) pentru aceste niveluri se eliberează un certificat eliberat de consorțiul UBB / ICR, recunoscut de toate universitățile și instituțiile de învățământ, în ziua de 25 aprilie.

Toate probele vor avea loc în ziua menționată în formular, la ora 10:00 sau 13:30 (proba scrisă). Proba orală va avea loc după finalizarea probei scrise.

ALTE a stabilit un cadru comun de standarde care acoperă întregul proces de evaluare lingvistică și se aplică examenelor în orice limbă, pentru a asigura calitatea testelor tuturor membrilor ALTE.

Dacă doriți să susțineți examenele ALTE organizate de ICR Madrid, vă rugăm să completați următorul formular de înregistrare corespunzător nivelului pentru care doriți să susțineți examenul, disponibil la: https://roexam.com/events/ 

Data limită pentru înscrierea la examen este joi, 20 aprilie 2023.

Pentru mai multe informații despre examenele ALTE, consultați pagina web a Universității Babeș-Bolyai.

Consorțiul UBB-ICR (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Institutul Cultural Român) a primit statutul de membru cu drepturi depline în cadrul Adunării Generale anuale a ALTE (Asociația Examinatorilor Limbilor dinEuropa) din 21.09. 2017, fiind astfel primul și singurul reprezentant al limbii române în cadrul ALTE, cea mai prestigioasă Asociație Profesională în domeniul evaluării limbilor străine. Testele evaluează abilitățile orale și scrise, receptive și productive, incluzând și elemente de comunicare (gramatică și vocabular).

Nueva sesión – Exámenes ALTE para la obtención del certificado de competencia lingüística en rumano

El Instituto Cultural Rumano de Madrid propone una nueva sesión de exámenes para la obtención del certificado ALTE de competencia lingüística en rumano.

Los exámenes tendrán lugar el 24 y 25 de abril de 2023.

Lugar: la sede del Instituto Cultural Rumano de Madrid (Plaza del Cordón 1, bajo dcha., 28005, Madrid)
Hora: 10:00
Precio:100 euro

Niveles de aprendizaje:
– A1, A2, B1, B2 (vinculados al MCER) para estos niveles se expide certificado internacional ALTE 


– C1, C2 (vinculados al MCER) para estos niveles se expide certificado emitido por el consorcio UBB/ICR, válido ante las Universidades y las Instituciones de enseñanza.

Todas las pruebas se desarrollarán el día mencionado a las 10:00h o 13:30 (prueba escrita). El examen oral tendrá lugar después de haber realizado el examen escrito.

ALTE ha establecido un marco común de estándares que abarca todo el proceso de evaluación de idiomasy que se aplica a exámenes de cualquier lengua con el fin de garantizar la calidad de las pruebas de todos los miembros de ALTE.

Si desea presentarse a los exámenes ALTE, rellene el siguiente formulario de inscripción correspondiente al nivel para el que desea examinarse:  https://roexam.com/events/


Fecha límite para formalizar la inscripción: jueves, el 20 de abril de 2023.

El consorcio UBB-ICR (la Universidad Babeș- Bolyai de Cluj-Napoca y el Instituto Cultural Rumano) recibió en el marco de la Asamblea General anual de ALTE (Asociación de Examinadores de Lenguas en Europa) del 21.09.2017 el estatuto de miembro con plenos derechos, siendo de este modo, el primero y único representante de la lengua rumana dentro de ALTE, la más prestigiosa Asociación Profesional en el ámbito de la evaluación de las lenguas extranjeras. Las pruebas evalúan las habilidades receptivas y productivas orales y escritas, incluyendo también elementos de la comunicación (gramática y vocabulario).

Institutul Cultural Român de la Madrid