Asociația Centrul Cultural Balada organizează pe data de 29 septembrie la orele 19:00 evenimentul cultural: A II-A ÎNTÂLNIRE LITERARĂ – „Asturias si Transilvania înfrățite” (semifinala: întâlnire literară de poezie și povestiri scurte) în incinta Centrului Municipal El Coto (sala Paraninfo) din Gijón – Asturias. Va așteptăm!

La Asociación Centro Cultural Balada organiza el día 29 de septiembre a las 19:00 horas el evento cultural: II ENCUENTRO LITERARIO – „Asturias y Transilvania hermanadas” (la semifinal: encuentro literario de poesía y microrrelatos) en el Centro Municipal El Coto (salón Paraninfo) de Gijón – Asturias. Os esperamos!

Obiectivul acestei întâlniri culturale este de a consolida legăturile de prietenie dintre spanioli și români, de a promova evenimente culturale comune, de a face cunoscute operele literare ale diverșilor scriitori români sau spanioli, de a pune în valoare talentul muzicienilor și compozitorilor invitați, de a face cunoscute obiectivele asociației, cultura și gastronomia românească, precum și promovarea și creșterea vizibilității peisajelor idilice din Asturias și Transilvania.

CONCURS DE POEZIE ȘI POVESTIRI SCURTE:
Regulamentul concursului: este un joc poetic în care autorii recită în direct și se confruntă prin recitaluri scurte. Fiecare participant are la dispoziție maximum 3 minute pentru a-și citi propriile poezii, povestiri sau texte literare. Membrii juriului vor nota cu note de la 1 la 10, cu zecimale, fiecare concurent. Primii 5 participanți cu cel mai mare punctaj vor primi premii și se vor califica în finala care va fi organizată la sfârșitul acestui an.

ENCUENTRO LITERARIO ASTURIAS TRANSILVANIA HERMANADAS:
El objetivo de este encuentro cultural es de estrechar lazos de amistad entre asturianos y rumanos, promover actos culturales comunes, dar a conocer las obras literarias de varios escritores rumanos o españoles, poner en valor el talento de los músicos y los cantautores invitados, dar a conocer los fines culturales de la asociación, la cultura y la gastronomía rumana, y también promover y aumentar la visibilidad de los paisajes idílicos de Asturias y Transilvania.

CONCURSO DE POEMAS, NOVELAS Y MICRORRELATOS:
Las bases del certamen: se trata de un juego poético donde los autores recitan en directo y se enfrentan mediante recitales breves. Cada participante dispone de máximo 3 minutos para leer poemas, novelas o textos literarios propios. Los miembros del jurado puntuarán con notas de 1 a 10, con decimales, a cada concursante. Los 5 participantes con mayor puntuación recibirán premios y se clasificaran para la final que se organizara al final de este año.

Informații de contact cu Asociația Centrul Cultural Balada:
• mail: ascentroculturalbalada@gmail.com
• Facebook: Asociación Centro Cultural Balada
• Telef: 642 754 399 / 695 988 841