COMUNICAT DE PRESĂ

Colocviul revistelor de cultura și de științe umaniste și Gala premiilor literare și filosofice

1-4 septembrie 2022, Târgu Mureș, România

Între 1 și 4 septembrie a anului curent, la sediul Bibliotecii Județene din municipiul Târgu Mureș s-a desfășurat cea de-a IX-a Ediție a Colocviului revistelor de cultură și de științe umaniste.

Organizatorii acestei manifestări culturale tradițională și singulară în țară prin amploare, calitate și intensitate sunt: Societatea Scriitorilor Mureșeni și Editura Ardealul în parteneriat cu Academia Română-Institutul de Filosofie și Psihologie ,, Constantin Rădulescu-Motru” București, Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,Gheorghe Șincai” Târgu Mureș, Uniunea Scriitorilor din România. Sufletul acestui act cultural rămâne, ca în fiecare an prof univ dr, CS gradul I (cercetător științific), domnul Eugeniu Mureș, director al revistei Izvoare filosofice.

La eveniment au participat CS gr I Cornel Sigmirean, Prof univ dr, director al ICSU ,,Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, prof univ dr Adrian Lesenciuc, scriitor și critic literar, director al revistei Libris, Brașov, publicistul și traducătorul Gheorghe Vințan, director al revistei Dacica latinitas, din Madrid, dr George Vulturescu, scriitor și director al revistei Poesis, Satu Mare; prof Olimpiu Nușfelean, scriitor și director al revistei Mișcarea literară. Bistrița Năsăud; prof univ drd Ovidiu Constantin Cornilă, director al revistei Cuvânt românesc, Madrid, prof dr Constantin Nicușan, director al revistei Mureșul cultural, Târgu Mureș, prof Nadia-Diana Arșin, director al Centrului Cultural ,,Lucian Blaga”, Sebeș-Alba, dr Gheorghe Pană, publicist, redactor al revistei Marisia, Târgu Mureș și alții.

Manifestarea a început cu un cuvânt de primire și prezentare din partea directoarei Bibliotecii Județene Mureș, dr Monica Avram, urmat de prof univ dr Eugeniu Nistor și de reprezentanții revistelor de literatură, știință și cultură, participanți la prezentul act.

Comunicarea în plen, cu titlul Considerente etice și estetice asupra revistelor de cultură și literatură din România a fost susținută de prof univ drd Ovidiu Constantin Cornilă, care a obținut Diploma de Excelență pentru Eseu, dar și pentru atașamentul față de valorile culturale românești și promovarea consecventă a acestora în Diaspora.

Au urmat discuții asupra temei dezbătute, dezbateri la care toți cei prezenți au aportat idei și opinii utile și interesante.

Evenimentul a continuat cu secțiunile Lecturi publice Cetatea literară de pe Mureș, poet și Prezentarea de cărți și publicații, momente moderate de către Ioan Găbudean, poet și publicist și prof dr Constantin Nicușan.

Mulțumiri atente și călduroase organizatorilor, în special domnului Eugeniu Nistor, dar și tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire cu amiciția și tradiția și care păstrează necondiționat viu spiritualitatea culturală românească.

Ovidiu Constantin Cornilă

scriitor, jurnalist

Târgu Mureș, 4 septembrie 2022