Expoziția „Lanza en Astillero” la Centrul Cultural La Tierra Tracia din El Ejido din 12 iunie 2021

Realitățile nu pot fi cunoscute din exterior, motiv suficient pentru ca membrii comunității românești din Spania să caute disponibilitate, în oameni și proiecte, cu scopul de-a se  înrădăcina temeinic în pământul iberic.

Casa Regională din Castilla La Mancha din Getafe prin președintele Juan Manuel Vela Barrionuevo, un apropiat al comunității românești, construiește un model diferit de răspuns cultural, unul care constă în gestionarea resurselor și a talentelor pentru binele transformării coexistenței.

De duminică, 12 iunie 2022, la sediul Centrului Cultural Tierra Tracia din El Ejido, personajele emblematice ale culturii spaniole, Don Quijote și Sancho Panza, se vor „mărturisi” publicului român cu domiciliul în localitate și în zonele limitrofe , prin intermediul expoziției „Lanza en Astillero” – El Caballero Don Quijote y otras sus tristes figuras.

Expoziția, cu intrare liberă, aparținând Casei Regionale Castilla La Mancha din Getafe, a fost pusă la dispoziția Centrului Cultural Tierra Tracia pe perioadă nedeterminată  cu scopul de-a o transforma într-un punct de interes al numeroaselor proiecte culturale dezvoltate de reprezentanți ai Diasporei românești în Regatul Spaniei.

„Citește românește, gândește românește, trăiește și simte românește“, un proiect inițiat de Asociación Socio-Cultural Romanati.

Exposición „Lanza en Astillero” en Centro Cultural Tierra Tracia, El Ejido

Las realidades no se pueden conocer desde fuera de un grupo, suficiente motivo para la comunidad rumana en España, de buscar disponibilidad, en personas y proyectos, con el propósito de hacer profundas raíces en la tierra ibérica.

La Casa Regional de Castilla La Mancha en Getafe, presidente Sr. Juan Manuel Vela Barrionuevo construye un modelo diferente de respuesta cultural, una qué consiste en gestionar recursos y talentos por el bien de la transformación de la convivencia.

Domingo, 12 de Junio de 2022, al sede del Centro Cultural Tierra Tracia, El Ejido, los personajes emblemáticos de la cultura española, Don Quijote y Sancho Panza, se „confesaran” al publico rumano residente en dicha localidad y en el perímetro limítrofe, por el intermedio de la exposición „Lanza en Astillero”- El Caballero Don Quijote y otras sus tristes figuras.

La exposición, de entrada libre, propriedad de La Casa Regional Castilla La Mancha en Getafe, está cedida por periodo indefinido al dicho centro cultural con el propósito de convertirla en punto de interés de ciertos proyectos culturales desarrollados por los representantes de la comunidad rumana.

***

#centroculturallatierratracia

#asociacionromanati

#romaniinandalucia

#DepartamentulPentruRomâniiDePretutindeni

#DRPRomânia