Autor: Miron Manega

Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 108

Din punct de vedere politic, statul ucrainean n-a existat până în 1922. Poporul și națiunea ucraineană n-au existat. El au fost o invenție a serviciilor secrete germane și austro-ungare, preluată de ruși și consacrată de sovietici. Vom urmări, în acest articol, numai „traseul” rusesc al populației care avea să se constituie (să fie constituită, de fapt), după 1791, în națiunea ucraineană…

Secolul al XVI-lea este secolul în care s-a accentuat opresiunea nobilimii transilvane și a boierimii din Moldova și Muntenia, asupra țărănimii din aceste regiuni.

Drept urmare, se înregistrează o rezistență crescută a țăranilor care, în perspectiva pierderii drepturilor colective de proprietate (de obște) în fața boierilor, se refugiază masiv în no man’s land-ul dintre Nistru și Nipru, zonă denumită, încă înainte de 1454, Țara de „la Margine” a Moldovei (așa cum este atestată ea într-un document al lui Petru Aron). Locuită din vechime de o populație românească, zona era disputată, la vremea acea, de Uniunea polono-lituaniană, Hanatul Crimeei și Imperiul Otoman.

Fugarii erau români din Muntenia, Transilvania, sudul Poloniei și, în special, din Moldova. Aceștia s-au instalat ca oameni liberi dincolo de Nistru, îndeosebi între Bug și Nipru, întemeiând sate noi, după modelul obștilor „valahe” din vechime, pe baza acelui sistem juridic cutumiar, intitulat Jus Valachicum. Teritoriul în cauză, străbătut dintotdeauna de păstorii transhumanți și negustorii români și controlat sporadic de domnii români care dăruiseră ocine în stânga Nistrului (ex. familiei Jora) se afla situat „la marginea” Moldovei, drept pentru care era cunoscut în regiunile polono-ruse cu denumirea de „u Craina”  („la Margine”) cu aceeași semnificație ca și numele de „Craina” („Margine”), dat teritoriilor românilor timoceni de către sârbi și bulgari. Întărind substratul românesc de aici, noii veniți vor trăi din vânătoare, pescuit, creșterea animalelor, puțină agricultură și, în special, razii militare în ulusurile tătărești, sangeacatele otomane sau regiunile sudice polono-lituaniene, închiriindu-și, contra cost, forța lor armată. Centrele „politice” ale obștilor românești dintre Nistru și Nipru, aveau să se stabilească în regiunea mlăștinoasă de „la pragurile” (za porojie) Niprului, din care cel mai important va purta până în zilele noastre numele de „Voloskii” (”Românesc”).

Organizarea social-militară străveche românească, întâlnită și la românii sudici, era aceea de „sute” (sotnii). Această organizare acorda, pe timpul campaniilor, autoritate deplină căpitanilor numiți, cu un termen german, „hauptman”, preluat de români ca „hatman” și transformat, sub influența slavă, în „ataman”.

Privind retrospectiv fenomenul, marele vizir Mehmed Sokollu (1505-1579) avea să noteze că, la Nipru, de o parte și de alta, „sărăciți s-au unit moldoveni, munteni și moscoviți și au făcut multe pagube… musulmanilor noștri”.

Dată fiind preponderența etnică, la 1578, cancelaria polonă îi numea pe acești „mărgineni” („ucraineni” – traducerea corectă ar fi „la mărgineni”, numele fiind absurd), „cei mai răi dintre moldoveni”. În istorie însă, alături de numele derivat din „la Margine” (u Craina – „ucraineni”) a pătruns acela pe care li l-au dat principalii lor adversari, turcii și tătarii – COSAQ (de unde „CAZAC”), însemnând în limbile lor „BRIGAND” și, respectiv, „PRIBEAG”.

Românii „mărgineni” sau „cazacii” se vor implica activ în politica Țărilor Române, în special în aceea a Țării Moldovei, reușind să dea acestui stat românesc un domn – pe Ioan Vodă cel Cumplit (1572-1574).

Datorită lor, renăștea, prin domnia Moldovei, programul unificării politice a teritoriilor românești de la Vest de Nipru. Ca soluție, în anii cooperării antiotomane a românilor din stânga și din dreapta Nistrului, s-a născut ideea unficării, prin uniune dinastică – alegerea unui singur conducător, a unui mare hatman (ataman) al obștilor căzăcești („mărginene”) care să fie, în același timp, și domn al Moldovei.

Primul hatman al ținuturilor de „la Margine” (u Craina), ales de românii cazaci și impus ca domn al Moldovei, a fost fratele matern al defunctului Ion Vodă, Nicoară Potcoavă, în 1577. După retragerea acestuia, la 29 decembrie, în fața forțelor otomane care îl readucea pe Petru Șchiopul, în Polonia, „cazacii” l-au impus mare hatman și domn (februarie-martie 1578) pe fratele său, Alexandru Potcoavă. Au urmat apoi „domnișorii” Petru Constantin (fiul lui Nicoară), Constantin Lăcustă,  Petru Lungu din Lăpușna (1581), Ivan (Ioan) Nădăbaicu (Nelevaico) (1578), Petru Cazacul (1592) și, în fine, Ștefan Răzvan, domn al Moldovei și hatman al „u Crainei” (24 aprilie 1595), aliat al lui Mihai Viteazul, dar executat prin tragere în țeapă, din ordinul cancelarului polon Jan Zamoyski. Întreagă această frământată istorie explică de ce, contemporani cu Mihai Viteazul, succesorii lui Ștefan Răzvan, Ion Grigore Lobodă și Samoilă Chișcă, aveau să susțină efortul acestuia de independență și unificare politică românească.

De altfel, Giovanni de Marini Poli, agentul diplomat al lui Rudolf al II-lea, informase Praga, încă din 1598, că Mihai atrage pe toți „cazacii”, ca și pe haiducii balcanici cărora „le dă toate cele necesare”, confirmând raportul unui anonim sas că ar vrea să cuprindă „toate teritoriile de la Marea Caspică până la… Buda”. Planurile lui Mihai Viteazul, de unificare a „Marginii”, până la Nipru, erau acceptate de hanul Gazi Ghiray II, care îi scrisese, la 28 iulie 1598, că „dacă ne va ține Dumnezeu, pe Noi și pe Tine, toate se vor îndeplini după voia ta… Orice ai cerut de la mine, cu voia lui Dumnezeu, se va îndeplini întrutotul”.

În veacurile XVI-XVII, ca domni ai Moldovei, sau cu sprijinul Moldovei, „atamanii”/hatmanii Ion Grigore Lobodă, Samoilă Chișcă, Ion Sârcu, Gheorghe Duca, Ion Opară, Trofin Voloșanin, Ion Șărpilă, Timotei Sigură, Dumitru Hunu, etc. au ridicat, în ținuturile românești de „la Margine” („u Craina”), dar și din Transnistria, numeroase localități cu statut urban: Oceakov, Movilău, Silibria, Iampol, Jaruga, Rașcov, Vasilcău, Țiganca, Peștera, Nemirova, etc. La jumătatea veacului XVII, se petrece însă un eveniment cu consecințe dezastruase pentru soarta românilor răsăriteni dintre Nistru și Nipru. Întrerupând șirul marilor atamani români, Secea își alege ca hatman, în 1648, pe polonul Bogdan Hmelnițki (1648-1654), cuscrul domnului Moldovei, Vasile Lupu. În situația disputării „Marginii” de către poloni și otomani, acesta are nefericita inspirație de a se închina Moscovei, în 1653. Din acest moment, unitatea „u Crainei” va dispărea, teritoriul devenind teatru de acțiuni militare, obiectiv și obiect de dispute, sfârșind prin a fi împărțit, după 1667, între cele trei puteri beligerente din regiune: Polonia, Rusia și Imperiul otoman.

            Caracterul românesc al regiunii se păstrează însă, fiind dovedit chiar și sub Bogdan Hmelnițki, prin apartenență etnică a locțiitorilor, comandanților de unități amdinistrativ-teritoriale și militare și diplomaților săi: Toader Lobodă, polcovnic de Pereiaslav, Martin Pușcariu de Poltava, Burlă de Gdansk, Pavel Apostol de Mirgorod (din 1649 locțiitor general), Eremia Gânju de Uman, Dumitru Raicea, succesor al lui Lobodă la Pereiaslav, generalii de brigadă Dimitrie Băncescu și Varlaam Buhățel, comandanți ai Regimentului Slobodean, Pavel Apostol, Grigore Gămălie (polcovnic de Lubensk), Ion Ursu, Grigore Cristofor (căpitan de Raskov) – diplomați, etc.

            Pe teren, caracterul românesc al „căzăcimii” de „la praguri” este identificat de călători străini ca Giovanni Botero, Giovanni Antonio Magini, Nicodo Barsi, care descriu Oceakovul ca „oraș valah”, iar în veacul XVIII de spioni în slujba Rusiei ca Daniel Krwonn, călugăr suedez care, în 1709, declara că în regiune sunt aproape numai români și foarte puțini greci, tătari și turci, sau preotul Ivanov. Punând la dispoziția mitropolitului Gavril datele pentru recensământul ordonat în 1793, acesta aprecia că, în regiunea Oceakov, în ciuda eforturilor rusești de colonizare, din 67 de sate, 49 erau curat românești, restul fiind amestecate.

            Rusia s-a infiltrat în teritoriile românești de „la Margine” treptat, între 1718 și 1793, ocupându-le temporar (1739). Apoi, după războiul cu Poarta din 1736-1739, a ocupat definitiv regiunea Nipru-Bug (12 septembrie 1740) și, în perioada 1774-1791, regiunea Bug-Nistru, adjudecată cu concursul Germaniei în 27 iulie 1791 (Armistițiul de la Sistov).

            După căderea ultimului mare hatman Dănila Apostol (1734), comandanții cazacilor au fost integrați treptat în armata rusă, numele fiindu-le înscrise în registrele Țarinei Ecaterina a II-a (1762-1796): Țopa, Scapă, Țăranu, Moldovan, Drăgan, Desălagă, Munteanu, Basarab, Procopie, Ignat Gologan, Pavel Poloboc, Vasile Cociubei, Constantin Turculeț, Apostol Chigheci, Grigoraș Ciorbă și coloneii Mândra, Ghinea și Brânca.

            De la 50.000 de luptători la sfârșitul secolului XVI (la o populație de 500.000 de locuitori) forța românilor „mărgineni” crescuse considerabil datorită bejeniilor (în 1711, 4.000 de țărani îl urmează pe Dimitrie Cantemir în Rusia, configurând regiunea Dimitrovka), robirilor tătare (în 1661, 50.000 de moldoveni și 20.000 de munteni sunt duși peste Nistru de tătari) sau colonizărilor făcute chiar de ruși. Astfel, doar în 1739, generalul Munnich colonizează 100.000 de moldo-munteni în regiune. Sunt cunoscute apoi ofertele făcute de țari, între 1711-1784, românilor ardeleni, bănățeni, vestici și sud-dunăreni, pe măsura avansării „graniței militare” habsburge spre Balcani și desființării calității de grănicer a românilor din Partium, Croația, Slovenia, Craina, Banat, Transilvania, de colonizare a nemulțumirilor în Transnistria. Motivul este cel indicat încă din 1653 de Samuel Kusewicz, staroste de Lemberg: românii dintre Nistru și Nipru „sunt urmașii dacilor și au prețioase virtuți militare”, dovadă că, în acel an, la asediul Liovului „cohortele de veterani ale dacilor transnistreni” au luptat „în centrul liniei de atac”. Astfel, din rațiuni militare, ale întăririi prin deportare și colonizare a elementului românesc „la Marginea”, devenită acum a Rusiei, generalul Munnich a propus și a obținut, în timpul războiului ruso-austro-turc din anii 1736-1739 constituirea unui „Corp de armată românesc”, pus sub comanda fiilor lui Dimitrie Cantemir, ca model și nucleu al noii armate ruse, moderne. Acesta avea uniforme românești, biserică aparte cu slujbă în limba română și drapel de luptă propriu, cu stema Moldovei sub stema imperială. Reforma militară continuând, la 1770 armata rusă se reorganizează în jurul a 4 mari unități: 3 regimente românești (cel muntenesc al lui Grigore Buhățel, cel moldovenesc de la Kiev și Orenburg și cel „mărginean” sau „căzăcesc” de la Ekaterinoslav, al colonelului Lungu) și unul ruso-român, cel al „noii căzăcimi” (Regimentul Voznesensk) înființat după modelul căzăcimii române.

            În 1766, spionul rus Andrei Kostantinov reporta că între Bug și Nistru nu exista nici un supus rus, neputându-se auzi aici vorbindu-se altă limbă decât „moldovenește”. În același an, în regiunea Nipru-Bug, deja controlată de Rusia, în ciuda infiltrărilor ruse, românitatea continua să predomine, dovadă listele marilor proprietari de pământ: Ion și Nicolae Cantacuzino, Teodor Rosetti, Ilie Catargiu, Sava Badilu, Scarlat Sturdza, Cristea Manuil, Ilie Măcărescu, Ion Iliescu, Teodor sabău, Manuil Saul, Ion Cănănău, George Crăciun, Anton Pascal, Pintilie Hagilă, Vasile Dodon, Theodor Romanescu, Emanoil Balș, etc.

            Este motivul pentru care, la 1786, avea să apară ideea constituirii, între Bug și Nipru, a unui stat „Noua Moldovă”, proiect abandonat în 1791 când, ajungând pe Nistru, Rusiei i se deschidea perspectiva cuceririi Moldovei întregi, Dobrogei și Munteniei. Această perspectivă a constituit și motivul declanșării politicii de rusificare rapidă a „mărginenilor” români, rezultatul fiind apariția treptată a ideii de popor „ucrainean” („la mărginean”), așa cum astăzi, din aceleași motive, se încearcă demonstrarea existenței popoarelor „transnistrean” („dincolo de nistrean”) și „moldovean”, sau, în Balcani, „vlah”, adică altceva decât poporul român.

P.S. În decembrie 1922, apărea, pe harta URSS, Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. Iar astăzi, Vladimir Putin reia, într-o formă răsturnată, proiectul abandonat de Rusia țaristă la 1791, „Noua Moldovă”, redenumindu-l… „Noua Rusie”.

(După MIRCEA DOGARU, „Scurtă istorie a românilor, pe înțelesul tuturor”, Editura Mureșul, 2021 – fragment