Astăzi, 30 martie 2022, 10 țări europene, printre care se află și România, au depus la UNESCO dosarul multinațional Transhumanța, strămutarea sezonieră a turmelor pentru a fi înscris în Lista Reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității.

Procesul de elaborare a dosarului de nominalizare a fost coordonat de Ministerul Culturii și Sportului din Spania, în colaborare cu instituțiile omoloage din Albania, Andorra,  Austria, Croația, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg și România. Această nominalizare este extensia elementului Transhumanța, strămutarea sezonieră a turmelor de-a lungul traseelor migratoare în zona mediteraneană și în Alpi, înscris în anul 2019 în Lista Reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității de către Austria, Grecia și Italia.

Depunerea dosarului este rezultatul unei strânse colaborări, începută în anul 2020, între experți în patrimoniu, profesioniști în domeniul zootehnic, comunitățile purtătoare ale elementului și asociații de păstori transhumanți din cele 10 țări, demonstrând, încă o dată, faptul că patrimoniul imaterial aduce împreună, de la nivel local până la nivel internațional, țări și comunități, inspirați de dorința comună de a promova și salvgarda transhumanța, elementul împărtășit de toți cei implicați.

Elaborarea dosarului la nivel național a fost realizată printr-o activitate susținută de cercetare, documentare și inventariere a elementului, coordonată de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organismul științific de specialitate din subordinea Ministerului Culturii. Grupul de lucru a fost format din membri ai Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, cercetători ai Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” și profesori ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Dosarul va fi evaluat de către Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial la cea de-a 18-a sesiune a sa din noiembrie/decembrie 2023.

Mai multe informații despre transhumanța carpatică: https://patrimoniu.ro/images/imaterial/Transhumanta/transhumanta-carpatica-parte-a-vietii-pastorale-traditionale.pdf

Ministerul Culturii