11 ianuarie este ziua în care, cu 103 ani în urmă, lua ființă Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, emulație a Marii Uniri de la 1918, organizație reprezentativă a marilor personalități care au creionat, în toți acești ani, ceea ce este astăzi presa din România.
Prima organizație de breaslă din România reîntregită prin Marea Unire lua ființă la 11 ianuarie 1919 și avea să intre în conștiința publică sub numele de Uniunea Ziariștilor Profesioniști, organizație care a fost mereu un organism de frunte al gazetăriei românești în ultimul secol. Dacă la prima reuniune participau cu entuziasm Victor Iamandi, Eugen Filotti – viitori miniştri, Nicolae Batzaria, Ion Minulescu, Ion Pas, Cezar Petrescu – poeţi şi prozatori care se afirmau încă de pe atunci în literatură, Constantin Papacostea, Samson Abramovici, Brunea Fox, Dinu Dumbravă, Ion Felea, Mircea Grigorescu, I.G. Peltz, Nicolae Pora, Jean Vulpescu şi Pamfil Şeicaru, ce vor deveni peste ani personalităţi ale gazetăriei româneşti, deceniile următoare au înregistrat printre gazetarii Uniunii alte galerii de voci publice scânteietoare, de la George Macovescu, George Ivaşcu, Dante Dănciulescu la Ion Felea, Gheorghe Dinu, Mihnea Gheorghiu, Leon Sărăţeanu și mulți, mulți alții.
„Nu se poate imagina o lume modernă fără o presă dedicată și riguroasă, supusă propriilor standarde valorice înalte, iar jurnalismul românesc, care a străbătut cu cinste ultimul secol, este o bună dovadă în acest sens. După ce a trecut prin timpuri de toate felurile cu fruntea sus și reunind în rândurile sale unele dintre cele mai ilustre condeie ale limbii române, UZPR se prezintă astăzi în același etalon de frunte al marilor și altruiștilor slujitori ai opiniei publice. Aflați în primele rânduri ale utilității publice, fapt atestat ca atare prin însăși legea creației, ziariștii din UZPR activează în cele mai de seamă organisme de informare în masă, de la Televiziunea publică și Radio România până la cotidiane și reviste de prestigiu. A fost, este și va fi o breaslă de frunte, care are ca etalon, la rându-i, o renăscută Uniune profesională”, scria în anul 2019, cu ocazia celebrării unui secol de existență a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, regretatul președinte Doru Dinu Glăvan. În ultimii ani, sub conducerea sa, UZPR a cunoscut o anvergură fără precedent, consolidând legătura cu filiale puternice, în toată țara și peste hotare, coagulând cele mai bune idei și acțiuni ale jurnalismului profesionist actual, aducând alături tinerele talente ale presei și pe seniorii gazetăriei, adevărați mentori cu o expertiză de neprețuit. UZPR a inițiat și a transformat în tradiție evenimentul de marcă Seratele „Eminescu, jurnalistul”, a derulat proiecte de anvergură, care i-au certificat utilitatea publică, în fastă colaborare cu instituții de prim rang, cum sunt Academia Română sau UNESCO, se mândrește să publice în fiecare an, sub egida editurii proprii, cele mai bune producții publicistice ale membrilor săi și, la exact un secol de la înființarea organizației, a amplasat o placă omagială pe clădirea care a găzduit înființarea UZPR. Dimensiunea internațională a Uniunii este dată de comunicarea strânsă cu organizații similare din alte țări.
Trecut prestigios, istorie recentă fastă și densă, proiecție în viitor. Uniunea Ziariștilor Prfesioniști din România se prezintă astăzi, grație efortului constant și pasiunii fără preget din utimii ani a președintelui Doru Dnu Glăvan, care a strâns laolaltă atâtea energii creatoare ale miilor de membri ai Uniunii, ca un organism puternic, dinamic, deschis tuturor ramurilor jurnalismului profesionist, gata să marcheze cu importanța acestei nobile profesii secolele următoare.

Ovidiu Zanfir