Pe 5 ianuarie 1859, Adunarea Electivă de la Iași proclama în unanimitate domn al Moldovei pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, iar pe 24 ianuarie 1859, sub presiunea populației adunate pe dealul Mitropoliei, Adunarea Electivă de la București proclama domn al Țării Românești pe același Alexandru Ioan Cuza. Poporul român a dorit o Unire deplină, durabilă și temeinică prin dubla alegere a Domnitorului Cuza.

„În lupta pentru realizarea și recunoașterea unirii au fost antrenate activ largi categorii sociale. O categorie aparte au fost artiștii plastici români care s-au pus în slujba idealului unirii, și-au dovedit spiritul militant, forța de înțelegere a evenimentului istoric. Momentul Unirii Principatelor a prilejuit implicarea artiștilor în viața comunității, prin crearea unor opere de artă care, la rândul lor au făcut istorie.

Inspirați din realitățile acelor vremuri, militând pentru unire cu mijloacele proprii, artiștii plastici români au exprimat în operele lor aspirațiile și visele românilor, au oglindit sufletul poporului românesc.

Pictori precum Theodor Aman, Gheorghe Tăttărescu, Carol Popp de Szathmary și Nicolae Grigorescu au oglindit unirea celor două Principate în operele lor, lăsând posterității o inestimabilă comoară.” (Muzeograf Maria Mihăilă, Complexul Muzeal Național Neamț)

Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezintă primul pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar, eveniment crucial pentru România și care ne stă astăzi în față ca o lecție de istorie, dar și de artă. Asta deoarece arta plastică a imortalizat cu multă sensibilitate și culoare acele momente unice. 

Cu acest prilej, ICR Madrid propune publicului spaniol o scurtă prezentare video făcută de dna Maria Mihăilă, muzeograf al Complexului Muzeal Național Neamț, care  aduce împreună istoria și pictura, într-o perioadă în care condițiile sanitare obligă la tot mai multe evenimente online. Expunerea va fi postată pe data de 24 ianuarie 2022 pe pagina de Facebook a institutului: https://www.facebook.com/InstitutoCulturalRumano

Preluare: https://www.icr.ro/madrid/