Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia împlinirii a 15 ani de la aderarea României la UE

 Comunicat de presă

 01.01.2022

România împlinește astăzi 15 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană. Privind retrospectiv la întreaga perioadă parcursă de la acest moment istoric, am convingerea că statutul de membru UE a oferit României și cetățenilor români reperele unui parcurs ireversibil de progres democratic, de asumare a valorilor și principiilor pe care este construită Uniunea, de dezvoltare economică și socială, de acțiune solidară și activă în întărirea politicilor și acțiunilor care conferă substanță proiectului european. Încrederea pe care marea majoritate a cetățenilor români au acordat-o constant Uniunii în toată această perioadă și pe care continuă să o manifeste, în ciuda provocărilor curente multiple, reflectă spiritul european al societății românești de astăzi.

Impactul pozitiv al Uniunii în viața de zi cu zi a românilor rămâne unul major, perceptibil fie în mod direct, prin proiectele pe care România le implementează cu finanțare europeană sau prin exercițiul nemijlocit al libertăților europene, fie indirect, prin conectarea europeană şi modernizarea societății şi economiei românești ca urmare a participării noastre la procesele europene.

Cel mai recent, am avut o nouă dovadă a valorii adăugate a apartenenței României la Uniune, a importanței unității și solidarității europene, în contextul gestionarii pandemiei de Covid-19. Prin unitate și acțiune comună, am reușit ca, alături de partenerii noștri din UE și de instituțiile europene, să limităm efectele negative ale acestei crize şi să punem bazele relansării economice în Europa. Am reușit, totodată, prin intermediul cooperării europene și al mecanismelor UE de gestionare a situațiilor de criză să repatriem în siguranță mii de cetățeni europeni, inclusiv români, pe care pandemia i-a găsit în diferite colțuri ale lumii.

Coordonarea și acțiunea comună în plan european au făcut, de asemenea, posibile, soluții în beneficiul tuturor statelor membre, inclusiv al României, pentru diminuarea efectelor negative pe care pandemia le-a generat în funcționarea pieței interne și a aprovizionării cu bunuri, în asigurarea liberei circulații și, nu în ultimul rând, în facilitatea accesului la vaccinuri, medicamente și echipamente medicale.

Această realitate ne reconfirmă că apartenența României la Uniune clădește bunăstare, siguranță, sprijin, dar și responsabilitate. România a răspuns la rândul său cu solidaritate și cu implicare activă în gestiunea crizei, în ajutorarea statelor membre și a partenerilor din vecinătate pentru depășirea provocărilor curente. De asemenea, suntem implicați activ în reflecția privind modalitățile prin care putem consolida reziliența Uniunii în etapa post-criză, în multiple domenii, pentru ca orice altă posibilă criză în viitor să găsească Uniunea și statele sale membre pregătite și coordonate.

Ca stat membru responsabil și implicat, România trebuie să își aducă contribuția nu doar la întărirea acțiunii Uniunii în interior, ci și în plan global – unul dintre obiectivele strategice agreate la cel mai înalt nivel al Uniunii. Diplomația română continuă să lucreze pentru o Uniune puternică în plan intern şi la nivel global, constant angajată în gestionarea cât mai eficientă a acțiunii românești în cadrul Uniunii, în deplină coerență cu obiectivele noastre de politică externă.

Lucrăm în logica acestui deziderat având convingerea că o Uniune Europeană mai puternică este esențială și pentru prosperitatea și stabilitatea regională. În cadrul procesului de extindere, pe care România îl susține activ, ușa Uniunii trebuie să rămână deschisă către partenerii care demonstrează voința reală de a adera la valorile noastre comune și care depun eforturi consecvente în acest sens.

Totodată, așa cum am mai spus, Uniunea Europeană va deveni pe deplin un actor global numai dacă va reuși să devină cu adevărat eficientă și influentă în vecinătatea sa imediată. De aceea, implicarea și acțiunea eficace a UE în Vecinătatea sa Estică și Sudică sunt absolut necesare. Astfel, Uniunea va putea să proiecteze în jurul său, în vecinătatea noastră imediată, un climat de securitate, stabilitate democratică, progres socio-economic și prosperitate. În aceeași măsură, parteneriatul transatlantic, consolidarea relațiilor UE cu partenerii noștri globali de care ne leagă valori și o istorie comună, în primul rând cu Statele Unite, contribuie la construirea unei lumi mai puternice și mai sigure.

La 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, avem certitudinea că viitorul României este strâns legat de viitorul Uniunii Europene. Sper ca reflecția asupra direcțiilor proiectului european, prilejuită de Conferința privind viitorul Europei, la care România şi cetățenii români contribuie în prezent, va da rezultatele cele mai bune. Vom putea avea astfel o Uniune Europeană mai consolidată şi mai coezivă, unită în jurul valorilor comune stipulate în Tratatele UE, mai prosperă și mai puternică la nivel regional și global, spre beneficiul direct al tuturor cetățenilor europeni – inclusiv al celor români și al României.

Ambasada României în Spania / Embajada de Rumanía en España