După epuizarea prestației contributive și a ajutorului de șomaj se pot solicita aceste două subvenții.

Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă de Stat (SEPE) oferă diferite ajutoare de șomaj și subvenții în cazul în care un lucrător nu își găsește un loc de muncă sau și-a pierdut involuntar locul de muncă. Prin intermediul programului de protecție a șomerilor, agenția dispune de un total de nouă ajutoare financiare pe care șomerii le pot solicita în funcție de necesități.

Odată epuizate prestația contributivă (șomaj) și indemnizația de șomaj, lucrătorul va avea o ultimă soluție, și anume fie să solicite Renta Activa de Inserción (RAI) iar dacă nu mai are dreptul la aceasta poate solicita SED, ambele de 451,92 euro pe lună.

Pentru a beneficia de aceste prestații, Ministerul Muncii și Economiei Sociale cere șomerilor să aibă venituri insuficiente, să fie șomeri în mod legal și să semneze un angajament de activitate pentru a-și găsi din nou un loc de muncă. În ceea ce privește nivelul veniturilor, accesul nu este posibil dacă venitul solicitantului este mai mare de 75% din salariul minim, adică mai mult de 712,50 euro pe lună.

Venitul activ de inserție (Renta Activa de Inserción, RAI)

Acesta este un ajutor financiar acordat de SEPE șomerilor de lungă durată care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Pentru a avea acces la acest beneficiu, solicitantul trebuie să aparțină unuia dintre următoarele grupuri:

-Să fie șomeri cu vârsta de peste 45 de ani și să aibă responsabilități familiale.
-Persoanele cu handicap.
-Victimele violenței de gen sau ale violenței domestice.
-Emigranții întorși în țară cu vârsta de peste 45 de ani care nu depășesc vârsta maximă de pensionare.

Renta Activa de Inserción este cunoscută ca un ajutor extraordinar din partea SEPE. Acesta are o valoare lunară de 451,92 și o durată de 11 luni.

După terminarea acestui ajutor, Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă vă permite să mai depuneți încă două candidaturi, atât timp cât îndepliniți cerințele. Cu alte cuvinte, durata maximă a acestui ajutor este de 33 de luni. Trebuie avut în vedere că între fiecare cerere va exista o perioadă de așteptare de o lună.

Condițiile pentru a accesa acest ajutor sunt să fii șomer de lungă durată, să ai un venit mai mic de 712,50 euro pe lună, să fii înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă și să fi epuizat toate prestațiile și subvențiile de la SEPE la care ai dreptul.

Pentru a avea acces la acest ajutor, accesați următoarea secțiune

cómo solicitar la renta activa de inserción,

care explică modul de solicitare a venitului activ de inserție online prin intermediul sediului electronic al SEPE și personal la birourile de prestații.

Indemnizație extraordinară de șomaj (SED)

Aceasta este ultima soluție disponibilă pentru șomerii care nu-și găsesc un loc de muncă. Subvenția specială pentru șomaj (Subsidio Extraordinario por Desempleo sau SED) este de 451 de euro pe lună și are o durată de șase luni. Spre deosebire de RAI, acesta nu are posibilitatea de prelungire, astfel încât poate fi primit o singură dată.

Pentru a avea acces la acest ajutor, solicitantul trebuie să fi epuizat toate subvențiile obișnuite la care avea dreptul, să nu aibă un venit mai mare de 75 % din salariul minim lunar (SMI) și să nu fi beneficiat de Programa de Activación para el Empleo sau PAE, care a expirat deja.

Această secțiune explică modul de solicitare a indemnizației extraordinare de șomaj

como solicitar la Subsidio Extraordinario por Desempleo,

care poate fi solicitată online, de la sediul central electronic, personal la birourile de prestații sau prin intermediul formularului de cerere prealabilă de pe site-ul SEPE.

Aceasta din urmă este cea mai utilizată și cea mai rapidă metodă, deoarece permite șomerilor să solicite toate prestațiile fără a avea nevoie de certificate de securitate.

www.noticiastrabajo.es