MANIFEST   

     (așa-zișilor  istorici  și  lingviști  „Români“)

De   ce   vă   este   frică   grea   de   Geți ?

De   ce’i   tot   neglijați   în   manuále ?

’Mi-e   sufletul   îmbodolit   de   jale ,

stă   ínima ’mi   de   of   să   se   răscoale…

    Absurdu ’i : òchi   aveți   dar   nu   vedeți !

Contemporanii   lor ,  vorbind   de   Goți

că   se   mândreau   cu-obârșiile   Gete ,

vă   par   „neștiutori“ ,  cu   minți   „încete“ ,

aibând   „confuzii“ ,nu   păreri   concrete !

    De   ce’i   dezmoșteniți   pe   stră-nepoți ?

    Pe   vechi   Pelàsgi   de   ce   îi   urgisiți ?

De   ce’i   lăsați   în   umbra   ne-științei ?

Nici   că   vă   mústră   geana   conștiinței ,

când   propria   sămînță   a   ființei                                         ‚

  ’o   renegați   cu   zel !… Și’o   pervertiți !!

    Ați   decretat   drept   îndoielnic   myth 

prea-sfînta   țárină –   Hiperboreia !

( La   fel   ați   judecat ’o   și   pe   Troia… )

Dar   care   vă   e   ținta ?  Dar   nevoia ,

    de   vă ’nclinați   dușmanului ?   Vo…mit !

    În   schimb   îi   prea-măriți   pe-acei   Romani 

ce   „ne-au   trecut   prin   gládiu   fecioria“,

ce   ne-au   furat   și   aurul   și   glia 

mânați   de-o   calitate :  lăcomia…

    V’au   amăgit   cu   slujbe ? Sau  cu  bani ?

    Și   mai   ales   pe-un   pederast , Traian ,

ce’l   osândea   pe   băiețel   rușinii ,

ce   omorà   plin   de   nesaț   Creștinii 

și’și   atacà   neostoit   vecinii…

    Halal   „stră-Moș“   ați   inventat… Tiran !

     Ne   porecliți   cu   scârbă   „dacopați“…

Citirăți   oare   voi   „Memento   Móri“ ?

Bolnavi   nu   suntem   noi ,  Nemuritorii ,                                                   

ci   ’cei   de‒Limbă,‒Țară‒trădătorii !

    De   stră-Bunici   n’o  să   muriți   iertați !

     De   ce’i   numiți   anume   „Bizantini“

pe-acei   stră-Buni   ce’n   veacuri   rezistară

cu   spor   invaziilor   din   afară ?       

Románia ’și   numeau   propria   țară !        

      ei   înșiși   își   spuneau   că’s   Romeìni !

    Cu   sârg   bătutu-v’ați   de   toate   joc…

De   etimologie ,  bunăoară…

De   seamănă   cu   altă   vorbă   chioară ,

la   voi ,  străína ’i   ’cea   originară !

    Ci   pare   că   nu   vi’i   de-ajuns   deloc :

    când   nu   găsiți   aiúrea   vr’un   cuvînt 

notați   „origine   necunoscută“ !

Că   biet’   țăranu’   toate   le ’mprumútă…

Mai   bine   ar   voì   să   bea   cucută 

    decât   să’și   piardă   slovă…  Sau   pămînt !

    Spurcat-ați   î́nsuși   numele   Rumân 

făcându ’l   serv   în   propria   sa   casă…

(Conform   chiar   DEX-ului !)  Nici   că   vă   pasă !!

Mă   mir  și   Dumnezeu   cum   de   vă   lasă

    să   viermuiți   cu   ífos   de   jupân !…

    Și   peste   poate   tinerii ’s   prostiți

de-argumentáțià-vă   cu   pretenții

de   universitari , ce’și   úmflă   cenții ,

tot-ascunzându ’și   mấrșave   intenții…

    Blestemul   Geților ,  argați   năimiți ,

    vă   va   ajunge   până   și’n   mormânt !

Copacul   va   uità   toporul   oare ?

Iertá-se-va   vreodată   o   trădare ?

Niciúnde   n’o   să   vă   găsiți   scăpare !

    ZaMólSe-aveá-va   últimul   cuvînt !!