Ministerul Justiției a anunțat introducerea procedurii de comunicare prin mijloace electronice (online), în cazul solicitărilor de acordare a cetăţeniei române, după ce Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă în acest sens, pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.

Modificarea vine deoarece doar jumătate dintre adresele pe care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) le-a trimis anul trecut prin poştă pentru completarea dosarelor, au avut confirmarea de primire.

În prezent, procedura comunicării corespondenţei şi a ordinelor preşedintelui ANC cu privire la aprobarea/respingerea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române se poate face prin scrisoare poştală transmisă cu confirmare de primire.

Astfel, anual, ANC transmitea mai mult de 100.000 de scrisori recomandate prin serviciile oferite de Poşta Română.În anul 2020, din numărul total de adrese prin care Comisia pentru cetăţenie a solicitat completarea dosarelor administrative, doar în 56 % din cazuri s-a întors confirmarea de primire semnată de destinatar.

În 44% din cazuri, fie Poşta Română a restituit corespondenţa cu menţiuni precum „lipsă domiciliu” sau „expirat termen de păstrare”, fie nu a fost transmis Autorităţii niciun răspuns. In consecință, este imposibilă soluţionarea cererilor de cetăţenie respective, menţinerea acestora pe rolul Comisiei pentru cetăţenie pe termen nedeterminat, refacerea corespondenţei cu costurile suplimentare aferente, dar şi imposibilitatea respingerii cererilor ca nesusţinute, atunci când s-ar impune această soluţie.

Noile prevederi permit acum îndeplinirea procedurii de comunicare a ordinelor de acordare/redobândire a cetăţeniei române prin mijloace electronice, la adresa de poştă electronică (e-mail) indicată de solicitant în cuprinsul cererii depuse.Astfel, se stabileşte dreptul solicitanţilor de a opta sub semnătură, la depunerea cererii de cetăţenie, pentru recepţionarea corespondenţei prin mijloace electronice, comunicarea fiind însoţită de semnătura electronică extinsă a ANC, bazată pe un certificat calificat, care va înlocui ştampila instituţiei şi semnătura preşedintelui Autorităţii.

stiripesurse.ro