INTERPELARE PARLAMENTARĂ despre:

Măsuri fiscale pentru încurajarea revenirii românilor în Țară

In urma audiențelor parlamentare efectuate in Provincia Almeria, Spania in perioda 8-11 mai 2021 dep. Ringo Dămureanu a depus către Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor:

Intrebarea nr. 1615A/26-05-2021 privitoare la:

Măsuri fiscale pentru încurajarea revenirii românilor în Țară

Stimate domnule Ministru,

            Având în vedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României,

            potrivit cărora România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt,

            iar în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului,

            ținând seama de situația deplânsă de mai mulți români din diaspora, în cadrul audiențelor parlamentare acordate, privind necesitatea unor măsuri fiscal-bugetare care să stimuleze întoarcerea românilor în Țară și integrarea lor economico-socială,

            Prin prezenta vă solicităm să ne comunicați dacă la nivelul Ministerul Finanțelor a prevăzut măsuri fiscale prin care să încurajeze revenirea românilor în Țară și, în caz afirmativ, vă rugăm să ni le comunicați.

            Solicităm răspuns scris și oral.

Ringo Dămureanu

Deputat AUR de Dolj

Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate

Aici găsiți inregistrarea interpelării și tot aici urmează să fie inregistrat răspunsul oficial din partea Ministrului Finanțelor:

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63120&idl=1

Alte interpelări ale Biroului Parlamentar Onorific Almeria puteți și găsi aici: