În cadrul acordului de înfrăţire dintre oraşul Eforie şi oraşul Santiponce, proiect inițiat de către CG Sevilla și semnat la 19 aprilie 2022, a fost stabilită și o ”foaie de parcurs” prin care au fost stabilite proiectele concrete ce se vor desășura în cadrul acestei înfrățiri.

În acest sens, la data de 10 noiembrie a.c., la sediul Primăriei Santiponce a debutat o nouă etapă, parte a acordului de înfrăţire, ocazie cu care urmează a fi implementate proiectele stabilite prin planul de acțiune inițial agreat.

Totodată, având în vedere vasta experiență a municipalității din România în implementarea proiectelor din fonduri europene, reprezentantul Primăriei Eforie va prezenta activitatea desfășurată de către instuituția pe care o reprezintă în acest domeniu.

****************

En el marco del acuerdo de hermanamiento entre la ciudad de Eforie y la ciudad de Santiponce, proyecto iniciado por el CG SEVILLA y firmado el 19 de abril de 2022, se ha constituido una “hoja de pendientes” mediante la cual se establecieron los proyectos concretos que van a desarrollarse dentro de este hermanamiento.

En tal sentido, el día 10 de noviembre, en la sede del Ayuntamiento de Santiponce se ha estrenado una nueva etapa, como parte del acuerdo de hermanamiento, ocasión por la que se van a implementar los proyectos establecidos por el plan de acción pactado inicialmente.

Asimismo, teniendo en cuenta la amplia experiencia del municipio de Rumanía en lo que respecta la ejecución de proyectos en base a fondos europeos, el representante del Ayuntamiento de Eforie va a presentar la actividad llevada a cabo por la institución que representa en este ámbito.

Consulatul General al României la Sevilla